Мисија и визија

​​
Мисија

Мисија Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ је стабилна производња електричне енергије и сигурно снабдевање купаца у складу са тржишним принципима и кретањима, постепено достизање карбонске неутралности, уз повећање коришћења обновљивих извора за производњу електричне енергије, примену мера очувања и унапређења животне средине, иновативних решења и напредних технологија, уз стално повећање квалитета услуга и нивоа задовољства купаца.

Визија

Визија Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ је да буде професионална, тржишно оријентисана и профитабилна енергетска компанија, са високо развијеном корпоративном организацијом и културом, лидер на домаћем тржишту електричне енергије, утицајна на регионалном и европском тржишту електричне енергије, покретач националног и економског развоја, као и поуздан партнер домаћих и међународних институција у примени иновативних решења и услуга.“

Top