Хидроелектране

Хидроелектране

Укупна инсталисана снага 16 хидроелектрана са 51 хидроагрегатом је 3.015 MW, што чини скоро 38.4% укупног електроенергетског потенцијала ЕПС-а. Електрична енергија производи се у огранцима „Хидроелектране Ђердап”, Кладово и „Дринско-Лимске хидроелектране”, Бајина Башта.

Прве хидроелектране пуштене су у рад 1955. године - ХЕ „Власина“, а затим и ХЕ „Морава" (1954-1957). Ипак, ХЕ „Ђердап“ се сматра „краљицом“ свих хидроелектрана.

Укупна снага 28 хидроагрегата у Огранку ХЕ „Ђердап“ износи 1.605 МW а просечна годишња производња је 7.180 GWh, што чини око 20% производње електричне енергије ЈП ЕПС-а.​

Изградња ХЕ „Ђердап 1" почела је још 1964. године, заједничким улагањем Југославије и Румуније. Августа 1970. године ушли су у погон први агрегати, а цео објекат је пуштен у рад 16. маја 1972. године. Основна делатност ове хидроцентрале није само производња електричне енергије већ и превођење бродова преводницама на систему „Ђердап 1" и „Ђердап 2". Бродске преводнице ХЕ „Ђердап 1" су двостепене (бродови улазе у комору, затим се „преводе" у излазни водостај реке Дунав на излазу из коморе). По димензијама коморе, ове преводнице спадају међу највеће у свету.

ХЕ „Ђердап 2" је званично почела да се гради 3. децембра 1977. године, а први агрегати су ушли у погон 1985. године. Ову хидроелектрану чини: електрана, бродска преводница, преливна и непреливна брана, као и пут преко бране на чијој средини је међудржавна граница. Пројектом је предвиђена могућност изградње железничке пруге преко бране.

Девет хидроелектрана у Огранку „Дринско-Лимске хидроелектране” на рекама Дрини и Лиму имају укупну инсталисану снагу од 1.390 МW. Просечна годишња  производња је око 3.320 GWh, што чини око 10 одсто производње електричне енергије ЕПС-а.​

Хидроелектране

Снага – 3.015 MW

Просечна годишња производња хидроелектрана ЕПС-а износи око 10.500 GWh, што чини око 30% производње електричне енергије ЕПС-а.

Огранак ХЕ „Ђeрдaп“

Снага - 1.605 MW

Просечна годишња производња износи око 7.180 GWh, што чини око 20% прoизвoдњe електричне енергије EПС. 

„Дринско-Лимске ХЕ”

Снага 9 ХЕ је 1.390 MW

Просечна годишња производња износи око 3.320 GWh, што чини око 10% прoизвoдњe електричне енергије EПС.

​Мале ХЕ

Снага 21 MW 

Просечна годишња произвoдња малих хидроелектрана ЕПС-а је 35 GWh, што чини око 0,1% производње електричне енергије ЕПС-а.


Top