Наши запослени

Електропривреда Србије је угледна компанија на енергетском тржишту Југоисточне Европе, која са више од 20.000 запослених представља и највећег послодавца у Републици Србији. Међу запосленима се налази велики број стручњака различитих профила, који су своје знање, вештине и искуство ставили у функцију развоја и унапређења пословања предузећа, чинећи га атрактивним за запошљавање, пре свега младих, талентованих људи.
Улагање у развој запослених је пут ка остваривању стратешких циљева компаније. Свесни да се искључиво континуираним, планским и сврсисходним улагањем у иновирање знања и вештина може повећати радна ефикасност и унапредити пословање, Електропривреда Србије посвећује велику пажњу различитим видовима стручног усавршавања запослених.
Редовно се организују обуке: интерне, ангажовањем сопствених стручњака, или екстерне, са извођачима који услуге едукације пружају на тржишту, омогућава се учешће запослених у раду стручних скупова у земљи и иностранству, студијска путовања ради упознавања са савременим технологијама, финансирају се специјализације за одређене области рада, омогућава се стицање и обнављање потребних лиценци и полагање стручних испита.
Top