Производни капацитети

​​​Угаљ произведен у рударском басену „Колубара“ омогућава да се произведе око 53% електричне енергије у ЕПС-у, а угаљ са костолачког копа обезбеђује још око 17% производње.

У ТЕ „Морава“ користи се мешавина угља из „Колубаре“ и Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља „Ресавица“.

Максимална годишња производња угља у ЕПС-у остварена је 2011. године и износила је 40,3 милиона тона угља. Просечна производња креће се од 37 до 40 милиона тона угља.

Рударски басен „Колубара“ производи у просеку од 29 до 30 милиона тона угља. Костолачки угљени басен производи просечно око 9 милиона тона угља.

Укупна производња угља у 2020. години износила је 39,1 милиона тона.

Откривка:

Годишња производња ЕПС-а је око 100 милиона кубних метара чврсте масе.

Top