Делатност

​Делатност:

 

Претежна делатност Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ је енергетска делатност снабдевање електричном енергијом – шифра делатности 35.14 – ​трговина електричном енергијом.


Top