Јавне набавке

​​Профил наручиоца

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки Портала јавних набавки .

За јавне набавке које се спроводе по Закону о јавним набавкама важећем од 01.07.2020. године, наручилац ЈП ЕПС ће на својој интернет страници објављивати Јавни позив / обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива. Конкурсну документацију и остала документа објављиваће у складу са Законом на Порталу јавних набавки. Молимо заинтересована лица да јавне набавке пo објављеним Јавним позивима прате на Порталу јавних набавки.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

Списак негативних референци можете погледати овде.

Одлука о продаји продуката сагоревања и одсумпоравања у Огранку ТЕНТ и ТЕ-КО Костолац


Адресе е-поште за пријем електронских фактура од 1. маја 
Назив јавне набавкеДокументацијаДатум набавке
JН 3200/0027/2022 - (1526-2022) БРАВАРСКЕ И ЛИМАРСКЕ УСЛУГЕЈавни позив - секторски наручилац
29.9.2022.
JН 3200/0081/2022 - (1525-2022) ТЕРМОИЗОЛАЦИОНИ РАДОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ТЕ-ТО ЗРЕЊАНИН - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАКЈавни позив - секторски наручилац
29.9.2022.
ЈН 2100/0049/2022 - Испитивање и баждарење вентила сигурностиЈавни позив ЈН 2100 0049 2022
Конкурсна документација ЈН 2100 0049 2022
28.9.2022.
JН 3200/0125/2022 - (1413-2022) ЧЕЛИЧНИ ЛИМОВИ, ПРОФИЛИ И ЖИЦЕЈавни позив - секторски наручилац
28.9.2022.
JН 3200/0073/2022 - (1487-2022) РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТУРБИНУЈавни позив - секторски наручилац
28.9.2022.
ЈН 3100/0233/2022 - Четкице и приборJavni poziv - sektorski narucilac
28.9.2022.
ЈН 4000/0631/2022 (1766/2022) Набавка роторног багера капацитета 6600 m3h, одлагача капацитета 8500 m3h са 10 km трасе транспортера B=2000 mm са 6 погонских станица, 6 повратних станица, 5 косих мостова и једним утоварниJavni poziv 1766-2022
28.9.2022.
ЈН 3000/0155/2022 (1041-2022) - Делови за сливне пумпе, пумпе техничке расхладе и пумпе за постројење зауљених вода КСБ - ТЕНТ-АJavni poziv - sektorski narucilac
28.9.2022.
ЈН 3100/0734/2022 - Набавка каменог агрегата за израду путева и платоа на ПК ДрмноJavni poziv - sektorski narucilac
28.9.2022.
ЈН 3100/0416/2022- Одржавање и сервис пумпи на систему ПИШ и ОДГJavni poziv - 3100-0416-2022
28.9.2022.
1 - 10
 

​​

Top