Јавне набавке

​​Профил наручиоца

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки Портала јавних набавки .

За јавне набавке које се спроводе по Закону о јавним набавкама важећем од 01.07.2020. године, наручилац ЈП ЕПС ће на својој интернет страници објављивати Јавни позив / обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива. Конкурсну документацију и остала документа објављиваће у складу са Законом на Порталу јавних набавки. Молимо заинтересована лица да јавне набавке пo објављеним Јавним позивима прате на Порталу јавних набавки.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

Списак негативних референци можете погледати овде.

Одлука о продаји продуката сагоревања и одсумпоравања у Огранку ТЕНТ и ТЕ-КО Костолац 
Назив јавне набавкеДокументацијаДатум набавке
ЈН 2000/0236/2022 - Прегледи и испитивања опреме за радЈавни позив
18.8.2022.
JN 3100-0258-2022 - Izrada projekta sanacije i stabilizacije unutrašnjeg odlagališta na PK DrmnoJavni poziv - sektorski narucilac
18.8.2022.
ЈН 4000/0527/2022 Канцеларијски материјал коверте регистратори фасцикле Јана број 1192/2022Jавни позив
17.8.2022.
ЈН 4000/0158/2022 Поправка и сервисирање уређаја за реглажу трапа, монтажу и балансирање Јана број 124/2022Јавни позив
17.8.2022.
ЈН 4000/0268/2022 Упуштачи за електро моторе и делови за упуштаче Јана број 1196/2022Јавни позив
17.8.2022.
ЈН 2000/0196/2022 - Заставе и Јарболи за Oгранак ХЕ ЂердапЈавни позив
17.8.2022.
ЈН 3000/0882/2022 (1043-2022) - Набавка и инсталација детектора пламена мазутних горионика на блоку Б1Javni poziv - sektorski narucilac (50) 1043-2022
17.8.2022.
ЈН 4000-0518-2022 Услуга сервисирања и поправке главе управљача теретних возила Јана број 1162-2022Јавни позив
17.8.2022.
ЈН 3000/0893/2022 (1048/2022) Редукција NОx примарним мерама на блоку А6 ТЕНТ АЈавни позив
17.8.2022.
ЈН 4000/0500/2022 Техничка контрола техничког рударског пројекта изградње пута Стара Монтажа Стрмово Пркосава Рудовци Мали ЦрљениЈана број 1197/2022Јавни позив
17.8.2022.
1 - 10
 

​​

Top