Јавне набавке

​​Профил наручиоца

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки Портала јавних набавки .

За јавне набавке које се спроводе по Закону о јавним набавкама важећем од 01.07.2020. године, наручилац ЈП ЕПС ће на својој интернет страници објављивати Јавни позив / обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива. Конкурсну документацију и остала документа објављиваће у складу са Законом на Порталу јавних набавки. Молимо заинтересована лица да јавне набавке пo објављеним Јавним позивима прате на Порталу јавних набавки.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

Списак негативних референци можете погледати овде.

Одлука о продаји продуката сагоревања и одсумпоравања у Огранку ТЕНТ и ТЕ-КО Костолац 
Назив јавне набавкеДокументацијаДатум набавке
ЈН 1000/0053/2022 (602/2022) Mediamonitoring за потребе ЈП ЕПСЈавни позив
1.7.2022.
ЈН 3000/0443/2022 (422-2022) - Пулвис спонице за млинове К6 ТЕ КолубараJavni poziv - 422-2022
1.7.2022.
ЈН 3000/0585/2022 (975-2022) - Текуће одржавање багер станице и електрофилтера ТЕНТ БJavni poziv - sektorski narucilac 975-2022
1.7.2022.
ЈН 3100/0329/2022 - ЗАПТИВАЧИ И СПОЈНИЦЕ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕJavni poziv - sektorski narucilac 3100-0329-2022
1.7.2022.
ЈН 3000/0415/2022 (968-2022) - Поправка радног кола ВДГ-а котла 6 ТЕ КолубараJavni poziv - 968-2022
1.7.2022.
ЈН 3000/0395/2022 (929-2022) - ОтковциJavni poziv - sektorski narucilac - 929-2022
1.7.2022.
ЈН 3000/0610/2022 (1068-2022) - Уградња трокраких вентила блокова А1 и А2 - ТЕНТ-АJavni poziv - sektorski narucilac (67)-ЈН 1068-2022
1.7.2022.
JН 3200/0145/2022 - (839-2022) ИСПИТИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПП ОПРЕМЕ ТРАНСФОРМАТОРА И ГЕНЕРАТОРАЈавни позив - секторски наручилац
30.6.2022.
JН 3200/0024/2022 - (972-2022) АЛАТИ И ПРИБОР ЗА ЧИШЋЕЊЕ, ОДМАШЋИВАЊЕ И ФАРБАЊЕЈавни позив - секторски наручилац
30.6.2022.
JН 3200/0103/2022 - (836-2022) УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЈЕДНОСМЕРНИХ РАЗВОДА И АКУМУЛАТОРСКИХ БАТЕРИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ТЕ-ТО ЗРЕЊАНИНЈавни позив - секторски наручилац
29.6.2022.
1 - 10
 

​​

Top