Јавне набавке

​​Профил наручиоца

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки Портала јавних набавки .

За јавне набавке које се спроводе по Закону о јавним набавкама важећем од 01.07.2020. године, наручилац ЕПС АД​ ће на својој интернет страници објављивати Јавни позив / обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива. Конкурсну документацију и остала документа објављиваће у складу са Законом на Порталу јавних набавки. Молимо заинтересована лица да јавне набавке пo објављеним Јавним позивима прате на Порталу јавних набавки.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

Списак негативних референци можете погледати овде.

Одлука о продаји продуката сагоревања и одсумпоравања у Огранку ТЕНТ и ТЕ-КО Костолац


Адресе е-поште за пријем електронских фактура од 1. маја 
Назив јавне набавкеДокументацијаДатум набавке
ЈН 3100/0458/2022 - Ручни алат2022S F05-0007684_Jавни позив
3.6.2023.
ЈНO 1000/0027/2022 (1474/2022) Лична заштитна опрема - остала заштитна опрема за потребе РБ КолубараJavni poziv - zaveden
3.6.2023.
ЈН 3100/0454/2023 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ОДШЉАКИВАЧА2023S F05-0003254_Jавни позив
2.6.2023.
JН 3200/0043/2023 - (931-2023) ОСНОВНИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛЈавни позив ЈН-3200-0043-2023 934-2023
2.6.2023.
ЈН 3100/0017/2023 - ХИДРАУЛИЧНИ АГРЕГАТИ, ДИЗЕЛJavni poziv - sektorski narucilac - 2023-06-02T142608.565
2.6.2023.
ЈН 4000/0201/2023 Јана број 827-2023 Добра за одржавање друмских возилаЈавни позив
2.6.2023.
ЈН 3100/0317/2023 - ОДРЖАВАЊЕ ПОСТРОЈЕЊА СА PLC SIEMENS НА БАГЕРУ И ОДЛАГАЧУ VI БТО СИСТЕМАJavni poziv - sektorski narucilac - 2023-06-02T132639.970
2.6.2023.
ЈН 3000/0185/2023 (916-2023) - Izvođenje radova na zatvaranju dva bočna i nadogradnji centralnog prelivnog stuba i III drenažnog prstena kasete I, deponije pepela TENT B916 - 2023 - Javni poziv - sektorski narucilac - 2023-05-31
2.6.2023.
ЈН 4000/0071/2023 Испитивање радијалних кугличних лежајеваЈавни позив
2.6.2023.
ЈН 3100/0117/2023 - ЛАНЧАНИЦИ2023S F05-0003208_Jавни позив
2.6.2023.
1 - 10
 

​​

Top