Јавне набавке

​​Профил наручиоца

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки Портала јавних набавки .

За јавне набавке које се спроводе по Закону о јавним набавкама важећем од 01.07.2020. године, наручилац ЕПС АД​ ће на својој интернет страници објављивати Јавни позив / обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива. Конкурсну документацију и остала документа објављиваће у складу са Законом на Порталу јавних набавки. Молимо заинтересована лица да јавне набавке пo објављеним Јавним позивима прате на Порталу јавних набавки.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

Списак негативних референци можете погледати овде.

Одлука о продаји продуката сагоревања и одсумпоравања у Огранку ТЕНТ и ТЕ-КО Костолац


Адресе е-поште за пријем електронских фактура од 1. маја 
Назив јавне набавкеДокументацијаДатум набавке
ЈН 3100/0458/2022 - Ручни алат2022S F05-0007684_Jавни позив
16.7.2024.
ЈН 3100/0166/2023- КуглеJavni poziv - 3100-0166-2023
16.7.2024.
ЈН 3100/0797/2023- Одржавање система за дојаву пожараJavni poziv - 3100-0797-2023
16.7.2024.
ЈН 2000/0154/2023 - Регенерација бунара у приобаљуЈавни позив
16.7.2024.
ЈН 2000/0097/2023 - Одржавање машина за чишћење и одржавање хигијенеЈавни позив
16.7.2024.
ЈН 1000/0028/2024 (853/2024) Брендирање екстеријераЈАВНИ ПОЗИВ 853-2024
16.7.2024.
ЈНО 1000/0029/2024 (410/2024)Javni poziv - sektorski narucilac (13)
16.7.2024.
ЈНO 1000/0027/2022 (1474/2022) Лична заштитна опрема - остала заштитна опрема за потребе РБ КолубараJavni poziv - zaveden
16.7.2024.
ЈНО 1000/0048/2024 (544/2024) Камен и камени агрегатиJavni poziv - sektorski narucilac-Scan
16.7.2024.
ЈН 1000/0051/2024 (799/2024) Организација и реализација наступа ЕПС АД на стручним скуповимаЈавни позив
16.7.2024.
1 - 10
 

​​

Top