Јавне набавке

​​Профил наручиоца

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки Портала јавних набавки .

За јавне набавке које се спроводе по Закону о јавним набавкама важећем од 01.07.2020. године, наручилац ЕПС АД​ ће на својој интернет страници објављивати Јавни позив / обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива. Конкурсну документацију и остала документа објављиваће у складу са Законом на Порталу јавних набавки. Молимо заинтересована лица да јавне набавке пo објављеним Јавним позивима прате на Порталу јавних набавки.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

Списак негативних референци можете погледати овде.

Одлука о продаји продуката сагоревања и одсумпоравања у Огранку ТЕНТ и ТЕ-КО Костолац


Адресе е-поште за пријем електронских фактура од 1. маја 
Назив јавне набавкеДокументацијаДатум набавке
ЈН 3100/0458/2022 - Ручни алат2022S F05-0007684_Jавни позив
3.12.2023.
ЈН 3100/0166/2023- КуглеJavni poziv - 3100-0166-2023
3.12.2023.
ЈН 3100/0797/2023- Одржавање система за дојаву пожараJavni poziv - 3100-0797-2023
3.12.2023.
ЈН 2000/0154/2023 - Регенерација бунара у приобаљуЈавни позив
3.12.2023.
ЈН 2000/0097/2023 - Одржавање машина за чишћење и одржавање хигијенеЈавни позив
3.12.2023.
ЈНO 1000/0027/2022 (1474/2022) Лична заштитна опрема - остала заштитна опрема за потребе РБ КолубараJavni poziv - zaveden
3.12.2023.
ЈН 2000/0084-1/2023 - Одржавање високонапонске склопне и мерне опремеЈавни позив
2.12.2023.
ЈН 2000/0103/2023 - Одржавање пијезометара и бунараЈавни позив
2.12.2023.
ЈН 3100/0565/2023 - Технологија осматрања и анализе на депонији пепела и шљаке2023S F05-0009494_Jавни позив
1.12.2023.
ЈН 3100/0127/2023- Израда челичних одливака високо легиранихJavni poziv - 3100-0127-2023
1.12.2023.
1 - 10
 

​​

Top