Купци Безбедност

 

Правилно руковање електричним апаратима у домаћинству


На тржишту врло често нам се нуде неатестирани производи, који нису у складу са прописима и стандардима и обчино је реч о разним електричним грејалицама, роштиљима, апаратима за кување кафе, лампама, феновима.. Привучени ниском ценом, атрактивним дизајном, звучним називом и агресивном рекламом, без икакве провере и савета стручњака, куповином ових уређаја купци нису ни свесни коликој опасности од струјног удара и пожара излажу себе и околину.

 • Сви апарати који се употребљавају у домаћинству (усисивач, пегла, веш-машина, миксер...), морају имати специјалну заштитну изолацију и кућишта, која онемогућавају додир са деловима под напоном.
 • Приликом руковања треба стајати на сувим подлогама од гуме, пластике или дрвета.
 • Кућне електричне инсталације морају бити прописно изведене (заштитно уземљење, тзв. нуловање).
 • Осигураче треба повремено контролисати, прегореле улошке мењати искључиво оригиналним и новим и није добро не стављати никакве жице, лицне и слично.
 • Поправке на електричним апаратима и инсталацијама поверавајте само овлашћеним стручним особама.
 • Сви доводни каблови до уређаја морају бити са неоштећеном изолацијом, а утичнице и прекидачи исправни и без механичких и термичких оштећења.
 • У  просторијама у којима је већа влага већа је и опасност од струјног удара.

Опасности од електричне енергије


Електрична енергија је опасна приликом проласка кроз људско тело, због топлотног дејства,  утицаја на хемијски састав крви и нервни систем, а нарочито због поремећаја рада срца и дисајних органа. Последице овог деловања зависе од јачине струје, трајања њеног дејства и пута кроз тело.

 • Опасном се сматра трајна струја јача од једног милиампера (мА) И то зависи од здравља, стања коже, обуће, одеће...
 • Према истраживањима, струја од 20 мА изазива болно грчење мишића.
 • Са електричном енергијом јачине 30мА може се издржати само пар секунди, уз грчење мишића руке и немогућност отпуштања обухваћеног проводника.
 • Струја од 50 мА доводи до губитка свести.
 • Струја јачине 100 мА има смртоносне последице.
 • Што је време проласка електричне струје кроз тело дуже, мања је подношљивост организма.
 • Велика је разлика да ли је проводник са струјом само додирнут или обухваћен, односно стегнут. У случају само додира услед електричног удара биће рука брзо повучена, док у другом случају, због грча то више није могуће.
 • Најопаснији је пут електричне струје кроз предео срца и то се дешава када се струјно коло затвори преко обе руке, или једне руке и ноге.
 • Према постојећим прописима додирни напон не сме прећи вредност од 65 волти (V).

Пружање помоћи у случајевима струјног удара


Што пре треба прекинути довод струје, искључити најближи прекидач, одврнути осигурач, или извући утикач из утичнице преко које је унесрећени у вези са напоном.

 • Ако је проводник у вези са унесрећеним, може се уклонити сувим штапом, или вукући унесрећеног за суви део одела. Ако у близини нема гумених рукавица, треба стајати на сувој дасци или пластичном поду.
 • Ако унесрећени не дише или је у дубокој несвести, потребно је најхитније затражити лекарску помоћ, а у међувремену масирати срце у комбинацији са вештаким дисањем. Због поремећаја крвотока, у мозгу настаје мањак кисеоника, а познато је да мождане ћелије само неколико минута могу преживети без њега. Ово треба наставити и дуже време, при чему се спасиоци смењују, све до успостављања природног дисања.
Top