Производни процес

​Производни процес у хидроелектранама

Хидроелектране су постројења у којима се електрична енергија производи из потенцијалне енергије воде, тако што воденим турбинама претварају потенцијалну енергију воде у кинетичку и механичку енергију. Затим механичка енергија покреће турбину са којом је спрегнут електични генератор.

Хидроелектране настају када се ток реке препречи помоћу армиранобетонских или гравитационих брана, чиме се ствара вештачко језеро. Заустављена вода је на вишем нивоу од реке. Вода се каналима, тунелима или цевима доводи до водених турбина. Делујући великом силом која је узрокована падом (притисак), вода обрће ротор турбине, услед чега се обрће и ротор генератора. Обртањем ротора генератора и уз помоћ независне истосмерне побуде, на статору генератора се производи електрична енергија. Тако добијена електрична енергија се уз помоћ трансформатора подиже на већи напонски ниво, па се далеководима одводи до купаца.


Производни процес у термоелектранама

Термоелектране су постројења у којима хемијска енергија фосилних горива конвертује у електричну енергију. Као гориво у термоелектранама „Електропривреде Србије“ највише се користи угаљ са површинских копова, односно лигнит.

Једна термоелектрана може да се састоји из више производних блокова, а основна постројења једног производног блока су: котао, турбина, генератор и трансформатор. У котловском постројењу се припрема и сагорева угаљ. Тако енергија угља прелази у топлоту која се предаје води и доводи до њеног испаравања. Пара oдговарајућег притиска и температуре се доводи у турбинско постројење, односно у турбину (најчешће турбина високог, средњег и ниског притиска), где се кинетичка енергија паре конвертује у механички рад. То доводи до окретања ротора турбине, а тиме и ротора генератора. Окретањем ротора генератора у његовим намотајима статора се, према принципу магнетне индукције, индукује електрична енергија. Она се уз помоћ трансформатора, чија је основна функција подизање напона електричне енергије на виши напонски ниво, предаје на високонапонску мрежу.

Top