Производни рекорди

Рекордне производње термоелектрана ЕПС АД:

2010. године укупно је произведено 35.804 GWh, од тога 23.384 GWh у термоелектранама и термоелектранама-топланама, а 12.420 GWh у хидроелектранама.
2013. године укупно је произведено 37.433 GWh, што је највећа производња у историји. Од тога 26.704 GWh произвеле су термоелектранаме и термоелектранане-топлане, а 10.729 GWh хидроелектране.
2016. године укупно је произведено 36.462 GWh, од тога 25.106 GWh у термоелектранама и термоелектранама-топланама, а 11.356 GWh у хидроелектранама.
Ако се погледају рекордни резултати термоелектрана треба истаћи да је ТЕНТ А имао рекордну производњу 2011. када је производња била 11.058,1 GWh. ТЕНТ Б је имао рекордну производњу 2013. када је производња била 8.658 GWh.
Огранак ТЕ-КО „Костолац“ имао је рекордну производњу 2016. када је производња била 6.753 GWh.

Рекордне производње хидроелектрана ЕПС АД:

Огранак ХЕ „Ђердап“: 1996. године произведено 8.267 GWh, 1999. године произведено 8.091 GWh , 2010. године произведено 8.612 GWh.

Огранак „Дринско - Лимске ХЕ“: 1996. године произведено 3.962 GWh, 1999. године произведено 3.834 GWh, 2005. године произведено 3.892 GWh, 2010. године произведено 3.808 GWh и 2016. године - 3.760 GWh.
Top