Прописи

Закон о енергетици


Одлука о усклађивању пословања са Законом о ЈП за ЈП ЕПС


Пословник о раду НО ЕПС АД

Пословник о раду Скупштине ЕПС АД

Одлука о начину рада Комисије за ревизију ЈП ЕПС

Повеља интерне ревизије


Објава Правилника о уређивању поступка јавне набавке у ЈП ЕПС 01.10.2015. 

Правилник о уређивању поступка јавне набавке у ЈП ЕПС 01.10.2015. 

Правилник о изменама правилника о уређивању поступка јавне набавке у ЈП ЕПС 19.04.2017. 

Правилник о уређивању поступка јавне набавке у ЈП ЕПС 20.07.2018.

Правилник о изменама правилника о уређивању поступка јавне набавке у ЈП ЕПС 03.11.2020.

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке у ЈП ЕПС​ 07.11.2020.

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

Споразум о раскиду Споразума о централизацији јавних набавки у Електропривреди Србије


Одлука о поступку унутрашњег узбуњивања 

Решење о одређивању лица за пријем информације и вођења поступка у вези са узбуњивањем


Правила о раду дистрибутивног система и техничке препоруке 

Top