Негативне референце

Пун назив понуђача: FLSmidth GmbH

Место:  Neusiedek am See Austria

Адреса: Neubergstrasse 1

Датум утврђивања: 10.05.2021

Период важења: 10.05.2021. - 07.11.2022

Опис предмета набавке:

  • Набавка и монтажа БТО Система

Наручиоци који су доставили доказе о негативној референци:
  • Електропривреда Србије ЈП Београд - Огранак РБ Колубара, ЈП ЕПС
Top