Негативна референца

Пун назив понуђача: PAMAX-TRGOVINA DOO NIŠ-PANTELEJ

Место: Ниш

Матични број: 21178381

ПИБ: 109417283

Датум утврђивања: 09.08.2021.

Период важења: 09.08.2021. - 05.05.2023. и то без обзира на предмет у поступцима јавних набавки који су започети до 16.04.2021. године.

Опис предмета набавке:

  • Цеви челичне округлог и осталих пресека, партија 1 - Челичне шавне цеви

Наручиоци који су доставили доказе о негативној референци:
  • Електропривреда Србије ЈП Београд
Top