Негативна референца

Пун назив понуђача: ПИМ Центар д.о.о.

Место: Трстеник

Матични број: 20412372

ПИБ: 105563942

Датум утврђивања: 03.06.2021.

Период важења: 03.06.2021. - 03.02.2024

Опис предмета набавке:

  • Резервни делови за ХМО

Општи речник набавки:
  • 44316300, 44212300 и 42131210 - Решетке, конструкције и делови и запорни вентили.

Наручиоци који су доставили доказе о негативној референци:
  • Електропривреда Србије
Top