Негативне референце

Пун назив понуђача: Sandvik Mining and Constuction Materials handiling GmbH

Место:  Leoben

Адреса: Vondernberger Strasse 12 A-8700

Датум утврђивања: 10.05.2021

Период важења:10.05.2021. - 01.07.2023

Опис предмета набавке:

  • Набавка и монтажа БТО Система

Наручиоци који су доставили доказе о негативној референци:
  • Електропривреда Србије ЈП Београд - Огранак РБ Колубара, ЈП ЕПС
Top