Негативна референца

Пун назив понуђача: M.M VERIGA DOO

Место: Београд

Матични број: 17059378

ПИБ: 101020573

Датум утврђивања: 28.08.2020.

Период важења: 28.08.2020. - 28.08.2021. и то без обзира на предмет у поступцима јавних набавки који су започети до 01.07.2020. године.

Опис предмета набавке:

  • Ланци и малотне, вијчана роба и везивни материјал

Општи речник набавки:
  • 42418500-4, 44540000-7, 39561120-9, 44530000-4 - механичка опрема за руковање, ланац, текстилна трака, вијци

Наручиоци који су доставили доказе о негативној референци:
  • Електропривреда Србије ЈП Београд
Top