Рекорди угаљ

​РБ „Колубара“ - Рекорди

Од 1946. у јамској експлоатацији рекордна производња постигнута је 1964. године, када је ископано 800.243 тона угља.

На Пољу „А” рекордна производња угља од 872.861 тоне забележена је 1959. године, док је највећа производња откривке од 1.738.716 кубика остварена 1956. године.

На Пољу „Б” највише угља, 3.765.979 тона, ископано је 2012. године, а 2013. године остварен је рекорд у производњи откривке од 10.025.265 кубика чврсте масе.

Радници Поља „Д” рекордну производњу угља остварили су 1990. са ископаних 15.958.401 тоном лигнита. У производњи откривке најуспешнија је била 1991. година, када је откривено и одложено 46.432.539 кубика.

На копу „Тамнава-Источно поље” рекорд у производњи угља од 12.258.271 тона остварен је 1987. године, а највише откривке, чак 13.503.127 кубика, произведено је 1989. године.

За „Тамнава-Западно поље” 2013. година била је рекордна у производњи угља од 14.661.219 тона. Рекорд у производњи откривке остварен је 2013. године, чији је производни резултат износио 33.119.838 кубика чврсте масе.

Запослени на најмлађем копу „Велики Црљени” рекордну производњу угља постигли су 2012. године, када је произведено 5.449.474 тоне лигнита. Исте године је у производњи откривке, такође, постигнут рекорд, будући да је откопано 4.840.839 милиона кубних метара чврсте масе.

На нивоу Рударског басена „Колубара” рекордна производња угља од 31.060.625 тона остварена је 2011. године, а рекорд у производњи откривке од  77.784.982 кубика забележен је 2007. године.


Рекордне производње у огранку „ТЕ – КО Костолац“

Највећи рекорди у Костолцу последњих година последица су реорганизације, улагања у ревитализацију машина и опреме, као и повећања енергетске ефикасности и мотивисаности запослених. Значајне промене постигнуте су у периоду од 2010. до 2017. године на Површинском копу „Дрмно“ и у Термоелектранама „Костолац“. Чињеница је да се на побољшањима и даље ради и да се очекују нови рекорди.


Производња угља

1) Највећа дневна (3.9.2011): 46.416 тона

2) Највећа месечна (април 2010): 985.507 тона

3) Највећа годишња (2011): 9.229.776 тона


Производња откривке

1) Највећа дневна (11.4.2012): 207.509 м3

2) Највећа месечна (август 2015): 4.522.765 м3

3) Највећа годишња (2013): 41.139.991 м3  

Top