Бродске преводнице

ХЕ „Ђердап 1“

У склопу објекта ХЕ „Ђердап 1“ изграђене су бродске преводнице којима је регулисан пловни саобраћај из језера у реку, и обратно. Грађење преводнице значило је савлађивање висинске разлике од 21 до 34 m, коју одређује доток Дунава. Бродске преводнице на обе стране Дунава су двостепене, а коморе у које се смештају бродови дуге су 310 m, а широке 34 m. Могућност повећања светлог отвора за превођење са 10,5 m на 13,5 m дизањем носача кранских стаза дизалице 400 t и газа од 5 m на прагу преводнице омогућује се превовођење речно – морских бродова.

Преводница функционише на принципу изједначавања нивоа (спојених судова). Бродске преводнице представљају у ствари посебне коморе код којих продужене стране чине масивни бетонски зидови, а попречне гвоздене капије, од којих су две увек затворене.

Пропусна моћ преводнице у току једног циклуса превођења огледа се у превођењу конвоја који чине брод потискивач и девет потисница (баржи) маx. дужине до 290 m и ширине 33 m и носивости робе до 17.000 t. Конвоју је потребно, како је пројектом предвиђено, око 90 минута да прође кроз преводницу. По величини ове преводнице спадају међу највеће на свету. Чак су за нешто мало веће и од преводница на  Панамском каналу.

 

ХЕ „Ђердап 2“

У склопу хидроенергетског и пловидбеног система „Ђердап 2“ функционишу 2 бродске преводнице с тим што је румунска преводница изграђена на каналу који пресеца Острво Маре. Бродске преводнице су једностепене, са по једном комором истих димензија 340 x 34 m, односно 300 x 33 m корисних габарита превођења. Кроз њих могу да прођу у једном превођењу конвоји од 10 пловила, са 14.000 t терета, максималним газом до 5 m и висином до 12,5 m.  Пловила већих висина, као што су речно – морски бродови могу се преводити уз претходну најаву и по посебном режиму. Превођење у зависности од врсте пловила и састава траје од 40 до 60 мин.

Top