Друштвено одговорно пословање

Огранак „ХЕ Ђердап“ настоји да допринесе развоју локалне заједнице. Успех се не мери само производним резултатима већ активним учешћем у реализацији пројеката за добробит свих грађана. Мисија огранка „ХЕ Ђердап“ је да помогне у постављању системских решења која ће унапредити квалитет живота на дуже стазе, као и да брзо реагује у кризним ситуацијама када је то неопходно. Огранак „ХЕ Ђердап“ подржава развој и унапређење културе и уметничког стваралаштва и заштити културно-историјских споменика. Огранак „ХЕ Ђердап“ донатор је сензорне собе Дому за децу с посебним потребама у Неготину и подржава културну манифестацију „Мокрањчеви дани“. Помогли смо и реконструкцију водовода за мештане села Душановац, изградњу асфалтног пута од Михајловца ка Кусјаку. Изградњом резервоара пијаће воде и развода у селу Добри До, ХЕ „Пирот“ је допринела трајном решењу водоснабдевања овог старопланинског села, док је у Височкој Ржани, селу на Височици узводно од акумулације, изграђена чесма и урађен потпорни зид. Изградњом деоница путева који су били угрожени клизиштима омогућен је безбедан саобраћај и комуникација са Пиротом, док се редовним чишћењем и одржавањем приступних саобраћајница омогућава и боравак викендаша у насељима у близини акумулације Завој. Помагањем у организацији одржавања манифестације старопланинских јела у селу Темска подржан је развој туризма у пиротском крају и дат допринос опстанку и развоју села у слабо развијеним подручјима. Сваког лета ХЕ „Пирот“ даје на коришћење компензациони базен 2 Граду Пироту у спортско рекреативне сврхе, а регулисањем истицања воде у корито Нишаве се излази у сусрет бројним спортским организацијама везаним за коришћење водотокова. Редовним порибљавањем акумулације и река у сливу Височице побољшава се квалитет вода и доприноси одрживом развоју природних ресурса у Парку природе Стара планина.

Top