ХЕ Пирот

Хидроелектрана „Пирот“,  смештена на периферији Пирота. Просечно електрана је прилагодљива  дијаграму дневног оптерећења када су неравномерности изразите, а шпицеви потрошње краткотрајни и оштри. Време рада електране 1.400 сати годишње. ХЕ „Пирот“ користи воде Старе планине које се акумулирају у Завојском језеру. Из акумулације вода се до електране доводи тунелом пречника 4,5 метара и дужином 9.093 метара. Хидроелектрана „Пирот" је лоцирана на територији југоисточне Србије, између Пирота и бугарске границе и користи воде Височке реке на профилу бране „Завој". Акумулација „Завој" настала је природним путем. Велико клизиште, 25.02.1963. затворило је долину Височице, претворивши је у језеро. На дну језера остало је село Завој, а природна брана искоришћена је да се уз њу изгради вештачка брана у коју је уграђено 1,5 милиона кубика камена, глине и филтерског материјала. Акумулација „Завој" дугачка је 17 km, простире се на 550 хектара, са највишом котом од 616 mnm, и садржи око 170 милиона кубика воде.
Камен темељац ХЕ „Пирот“ положен је 08.09.1977., а радови на изградњи су почели 1983. године, док је први агрегат пуштен у рад 1990. године.
То је акумулациона електрана деривационог типа са тунелом и цевоводом под притиском и акумулацијом за годишње изравнање.

Сама акумулација је вишенаменска. Њене воде се користе за:

  • производњу електричне енергије
  • прихватање поплавног таласа
  • снабдевање водом
  • спречавање наноса
  • оплемењавање малих вода

 

Подаци за ХЕ

Снага електране80 МW
Укупни инсталисани проток45 m3/s
ТипАкумулациона
Датум пуштања у рад8.10.1990.

 

Турбине 1 / 2

ПроизвођачЧКД, Бланско ЧССР
Инсталисана снага41,5 МW
Број обртаја500 о/min
Максимални нето пад243,7 m
Минимални нето пад180 m

 

Генератори 1 / 2

ПроизвођачР.Кончар
Привидна снага44,5 MVA
Активна снага40 МW
Фактор снаге0,9

 

Блок трансформатори 1 / 2

ПроизвођачР.Кончар
Номинална снага45 MVA
Преносни однос(10,5/121) kV

 

Хидролошки подаци

Укупна запремина акумулације170 x 106 m3
NМаx. енергетски садржај75 GWh
Top