Планирање и развој

РЕВЕРЗИБИЛНА  ХИДРОЕЛЕКТРАНА  (РХЕ)  ЂЕРДАП 3

Изградњом ђердапских електрана хидропоптенцијал Дунава није исцрпљен већ постоји план да се изгради хидроелектрана „Ђердап 3“. Електрана је реверзибилно пумпно-акумулационо постројење, које би се  градило на 1007. километру Дунава. Концепција решења састоји се у томе да се вода захвата из Ђердапског језера са коте 68 m, пумпа у горње предвиђене базене „Песача" и „Бродица", и то  када електроенергетски систем Србије располаже вишком електричне енергије. У врховима оптерећења ради као акумулациона електрана која обезбеђује неопходну снагу и потребне количине енергије.

Предвиђено је да се реверзибилна хидроелектрана „Ђердап 3“ гради у три етапе.

Укупна количина воде у акумулационим језерима Песача и Бродица 578 милиона m3 што пружа могућност да се остварује и резерва енергије за кризне периоде у ЕЕС. Енергетски еквивалент обе акумулације, у тој последњој фази развоја био би око 484 GWh.

Укупна снага за све три етапе је 2.400 MW.

 

Top