Органи управљања

​​​​ 

  • Огранак „ХЕ Ђердап“, Кладово

Трг краља Петра бр. 1, 19320 Кладово

 

Директор за производњу електричне енергије „ХЕ Ђердап“, Радомир Митровић
телефон: +381 19 803 214
факс: +381 19 801 646
 radomir.mitrovic@djerdap.rs

Финансијски директор „ХЕ Ђердап“, Милан Вимић
телефон: +381 19 803 936
факс: +381 19 801 646
milan.vimic@djerdap.rs

Директор корпоративних пословa „ХЕ Ђердап“, Бојан Цветојевић
телефон: +381 11 381 01 67
факс: +381 19 801 646
 bojan.cvetojevic@djerdap.rs

 

  • Дирекција за производњу

Трг краља Петра бр. 1, 19320 Кладово

Директор, Слободан Стаменов
телефон: +381 19 803 908
факс: +381 19 801 646


 

  • Хидроелектрана „Ђердап 1"

Трг краља Петра бр. 1, 19320 Кладово

Телефонска централа +381 19 810 000, 801 131

 

Директор, Драган Белонић
телефон: +381 19 801 661
фаx: +381 19 801 661
dragan.belonic@djerdap.rs

Заменик директора, Мита Благојевић
телефон: +381 19 801 661
фаx: +381 19 801 661
mita.blagojevic@djerdap.rs

 

  • Хидроелектрана „Ђердап 2"

Краљевића Марка бр. 2, 19300 Неготин

Телефонска централа +381 19 573 100

 

Директор, Горан Јовановић
телефон: +381 19 542 886, 549 702
фаx: +381 19 544 142
goran.jovanovic@djerdap.rs

 

Заменик директора, Зоран Здравковић
телефон: +381 19 549 702
фаx: +381 19 544 142
zoran.zdravkovic@djerdap.rs

 

  • „Власинске ХЕ"

Кеј Раде Цветковић 15, 17530 Сурдулица

Телефонска централа +381 17 825 203, 825 128

 

Директор, Бобан Петровић
телефон: +381 17 825 128
фаx: +381 17 822 128
boban.petrovic@djerdap.rs 
 

Заменик директора, Златко Ђукановић
телефон: +381 17 825 128
фаx: +381 17 822 128
zlatko.djukanovic@djerdap.rs

  • ХЕ „Пирот"

Руђера Бошковића 1, 18300 Пирот

Телефонска централа +381 10 305 600, 314 410


 Директор, Милош Златковић
телефон: +381 10 314 410,
фаx: +381 10 305 600
milos.zlatkovic@djerdap.rs


 

  • Сектор за одржавање приобаља

ул. Станоја Главаша 28, 12000 Пожаревац

Телефонска централа +381 12 222 733, 210 139

 

Директор, Горан Паповић

телефон: +381 12 531 763
фаx: +381 12 227 879
 goran.papovic@djerdap.rs 

 

  • Дирекција за корпоративну подршку

Трг краља Петра бр. 1, 19320 Кладово

Телефонска централа +381 19 803 900

 

 


Руководилац центра за информатику, Сања Белонић
телефон: +381 19 803 208
фаx: +381 19 801 650
sanja.belonic@djerdap.rs

 

  • Дирекција за правне и опште послове

Трг краља Петра бр. 1, 19320 Кладово

Телефонска централа +381 19 803 900

 

Директор , Милена Првуловић
телефон: +381 19 803 905
факс: +381 19 803 905
 milena.prvulovic@djerdap.rs

 

  • Дирекција за модернизацију и ревитализацију

 

Директор, Бојан Ракић
телефон: +381 19 803 908
фаx: +381 19 801 646
 bojan.rakic@djerdap.rs

 

Top