Радно време

Послови у  ХЕ „Ђердап 1“, ХЕ „Ђердап 2“ и ХЕ „Пирот“ се обављају у сменама (1. смена: 7-15h, 2. смена: 15-23h, 3. смена: 23-7h) а у „Власинским ХЕ“  у две смене, од 7-19h и 19-7h.

У свим дирекцијама и СОП Пожаревац радно време је 7-15h, радним данима од понедељка до петка.

Top