Модернизација

Ревитализација ХЕ „Ђердап 1“

Радни век агрегата уграђених у ХЕ „Ђердап 1" је 200 хиљада радних сати. Резултати које су машине оствариле говоре да је ова бројка далеко премашена, те је било неопходно да електрана уђе у ревитализацију. После припремног периода 23. августа 2009. године агрегат број 6  завршио је свој радни век. Кренула је нова прича у историји електране. Ревитализација овог агрегата завршена је 21. јуна 2011. године. Машина сада има нову, већу снагу и после примопредајних испитивања и завршеног гаранцијског периода од две године, А6 је од 21. јуна 2013. године у редовној експлоатацији.  Резултати које је остварио, заиста су импозантни.  За  5 година, 6 месеци и 10 дана,  на свој струјомер је већ нанизао 5.822.794 MWh електричне енергије. Ревитализација је завршена и на агрегатима бр. 1, 2, 4, 5 и њихови производни резултати су, такође, на завидном нивоу. У току су ревитализациони радови на агрегату број 3 чијим завршетком ће окончати и сви радови на ревитализацији ХЕ „Ђердап 1". Очекивани завршетај ревитализационих радова на електрани је Октобар 2023. године. У ревитализоване агрегате уграђена је најмодернија опрема домаћих и светских произвођача.  

Top