ХЕ Ђердап 1

Хидроенергетски и пловидбени систем „Ђердап 1", комплексан и вишенаменски објекат, изграђен је на 943. километру Дунава од ушћа у Црно море. Највећа хидротехничка грађевина на Дунаву, укупне дужине 1.278 м, потпуно је симетрична и пројектована тако да свака земља (СРБ и РО) располаже истим деловима главног објекта, које одржавају и користе сходно споразуму и конвенцијама о изградњи и експлоатацији.

Свака страна располаже са по једном електраном, бродском преводницом и по 7 преливних поља од укупно 14, колико их има у заједничкој преливној брани. У електрани је монтирано два хидроагрегата снаге по 171 МW и четири ревитализовна хидроагрегата по 190 МW, са Каплановим турбинама, чији пречник радног кола износи 9,5 m. До тада у свету нису грађене турбине већег пречника.

У енергетски критичним периодима (при ниским водостајима) електрана ради тако да покрива врхове у дневном дијаграму оптерећења.

Обе електране су међусобно повезане тако да у случају потребе агрегати електране на српској страни могу испоручивати електричну енергију у мрежу на румунској страни и обратно.

 Подаци за ХЕ

Номинална привидна снага електране1204.44 MVA (2 x 190 +4 x 211.11)
Номинални напон15.75 kV
Номинални фактор снаге генератора0.9
Номинална активна снага електране за номинални напон и номинални фактор снаге1083 MW (3 x 171 + 3 x 190)
Укупни контролисани проток5040 m3/s (6 x 840)
Типбранска
Датум прве синхронизације5. 8. 1970.

 

Турбине  2 / 3

ПроизвођачЛМЗ Лењинград
Тип турбинеКаплан (PL40-V-950)
Инсталисана снага178 MW
Број обртаја71,5 o/min
Максимални пад35,46 m
Минимални пад17,5 m

 

Турбине 1 / 4 / 5 / 6

ПроизвођачЛМЗ Лењинград
Тип турбинеКаплан (PL35-V-950)
Номинална снага при рачунском паду 25,8 m197 МW
Максимална снага при паду 27 m205 МW
Привремена максимална снага у складу са IEC 609210 МW
Број обртаја71,5 о/min
Максимални пад31,5 m
Минимални пад18 m

 

Генератори  2 / 3

ПроизвођачЕлектросила
Привидна снага190 MVA
Aktivna snaga171 MW
Faktor snage0,9

 

Генератори 1 / 4 / 5 / 6

ПроизвођачЕлектросила
Привидна снага211,11 MVA
Активна снага190 MW
Фактор снаге0,9

 

Блок трансформатори 1/ 2 / 3

ПроизвођачKončar-Siemens
Номинална снага(420/210/210) MVA
Преносни однос(420/15,75/15,75) kV

 

Хидролошки подаци

Максимална запремина акумулације2800 x 106 m3
Просечан годишњи доток Дунава5650 m3/s
Површина слива Дунава801.463  km2
Top