ХЕ Ђердап 1

Хидроенергетски и пловидбени систем „Ђердап 1", комплексан и вишенаменски објекат, изграђен је на 943. километру Дунава од ушћа у Црно море. Највећа хидротехничка грађевина на Дунаву, укупне дужине 1.278 м, потпуно је симетрична и пројектована тако да свака земља (СРБ и РО) располаже истим деловима главног објекта, које одржавају и користе сходно споразуму и конвенцијама о изградњи и експлоатацији.

Свака страна располаже са по једном електраном, бродском преводницом и по 7 преливних поља од укупно 14, колико их има у заједничкој преливној брани.

Обе електране су међусобно повезане тако да у случају потребе агрегати електране на српској страни могу испоручивати електричну енергију у мрежу на румунској страни и обратно.

На ХЕ "Ђердап 1" завршена је ревитализација пет хидроагрегата, а шести је у ревитализацији. Очекивани завршетак ревитализације последњег хидроагрегата је 15.10.2023. године.

Основни технички подаци ХЕ "Ђердап 1":

  • максимална кота успона - 69,50м изнад Ј.М.
  • рачунски нето пад - 25,8 м (А1,А2,А4-А6, А3  ревитализацији)
  • инсталисани проток - 4200м3/с (без агрегата А3 који је у ревитализацији)
  • инсталисани проток - 5040м3/с (након завршетка ревитализације А3 - од октобра 2023.)
  • укупна тренутна активна снага електране - 950МW (без агрегата А3 који је у ревитализацији)
  • укупна активна снага електране - 1140МW (након завршетка ревитализације А3 - од октобра 2023.)
  • просечна годишња производња - 5.636 GWh


 Подаци за ХЕ "ЂЕРДАП 1" - тренутно/након ревитализације

Номинална привидна снага електране1055.55 MVA/1266,66 MVA (5 x 211,11 / 6 x 211.11)
Номинални напон15.75 kV
Номинални фактор снаге генератора0.9
Номинална активна снага електране за номинални напон и номинални фактор снаге950 (5*190) /1140 (6*190) MW
Укупни контролисани проток4200 m3/s (5 x 840)/5040m3/s (6 x 840)
Типбранска
Датум прве синхронизације5. 8. 1970.
Очекивани завршетак ревитализације
15.10.2023.
Напомена : хидроагрегат број 3 је у ревитализацији до 15.10.2023.


 

Турбине 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

ПроизвођачЛМЗ Лењинград
Тип турбинеКаплан (PL35-V-950)
Номинална снага при рачунском паду 25,8 m197 МW
Максимална снага при паду 27 m205 МW
Привремена максимална снага у складу са IEC 609210 МW
Број обртаја71,5 о/min
Максимални пад31,5 m
Минимални пад18 m

 

Генератори 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

ПроизвођачЕлектросила
Привидна снага211,11 MVA
Активна снага190 MW
Фактор снаге0,9

 

Блок трансформатори 1/ 2 / 3

ПроизвођачKončar-Siemens
Номинална снага(420/210/210) MVA
Преносни однос(420/15,75/15,75) kV

 

Хидролошки подаци

Максимална запремина акумулације2800 x 106 m3
Просечан годишњи доток Дунава5650 m3/s
Површина слива Дунава801.463  km2
Top