ХЕ Ђердап 2

​ХЕ „Ђердап 2“ је друга заједничка српско-румунска хидроелектрана на Дунаву. Изграђена је на 863. km Дунава од ушћа у Црно море на профилу Кусјак-Островул Маре. Као и ХЕ „Ђердап 1" и овај систем је комплексан и вишенаменски хидротехнички објекат. Састоји се од електране, две додате електране, две преливне бране и две бродске преводнице. Свакој страни, српској и румунској, припада по један од поменутих објеката. Основна електрана, као грађевинска целина, подељена је на два једнака дела, тако да свака страна несметано одржава и експлоатише свој део система. У основну и додатну електрану уграђено је 10 хоризонталних цевних агрегата, укупне инсталисане снаге 270 МW.

Подаци за ХЕ

Снага електране270 MW
Укупни инсталисани проток4200 m3/s
ТипРечна-проточна
Датум прве синхронизације12.4.1985.

 

Турбине 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8

ПроизвођачЛМЗ Санкт Петербург
Тип турбинеКаплан
Број обртаја62,5 о/min
Инсталисана снага28 МW
Максимални пад12,5 m
Минимални пад2,5 m

 

Турбине 9 / 10

ПроизвођачУЦМ Решица
Тип турбинеКаплан
Број обртаја62,5 о/min
Инсталисана снага28 МW
Максимални пад12,5 m
Минимални пад2,5 m

 

Генератори 3 / 4 / 5 / 6

ПроизвођачЕлектросила, Русија
Привидна снага27,55 MVA
Активна снага27 МW
Фактор снаге0,98

 

Генератори 1 / 2 / 7 / 8

ПроизвођачР. Кончар, Хрватска
Привидна снага27,55 MVA
Активна снага27 МW
Фактор снаге0,98

 

Генератори 9 / 10

ПроизвођачУЦМ Решица, Румунија
Привидна снага27,55 MVA
Активна снага27 МW
Фактор снаге0,98

 

Блок трансформатори 1 / 2 / 3 / 4 / 5

ПроизвођачЕлектропутере - Крајова (Минел)
Номинална снага63 MVA
Преносни однос123/6,3 kV

 

Хидролошки подаци

Укупна запремина акумулације716,5 106 m3

 

Top