Власинске ХЕ

​  

ХЕ „Врла 1“ 

ХЕ „Врла 1“ прва у низу од четири „Власинске ХЕ“. Специфична је по том што је њена машинска хала изграђена у брду. Са спољње стране види се разводно постројење и излазни тунели. Машинска хала је елипсаста бетонска галерија, у којој су смештени: четири вертикална агрегата са Пелтон турбинама и један кућни агрегат. Коришћењем свих дотока вода, односно укупног енергетског капацитета језера и препумпане воде Лисине, може дати годишњу производњу од 95 милиона kWh. „Прерадом" једног кубика воде из Власинског језера агрегати ХЕ „Врла 1“ дају 0,74 kWh и то је, с обзиром на највећи пад, разумљиво и највећа производња по кубику воде. Проласком кроз остале три степенице, добија се укупни ефекат од 1.858 kWh по кубику воде из Власинског језера. 

Подаци за ХЕ  

Снага електране50,66 МW
Укупни инсталисани проток18,32 m3/s
ТипАкумулациона
Датум прве синхронизације10.7.1955. и 20.11.1975.

   

Турбине А / Б  

ПроизвођачЛитострој
Тип турбинеПелтон
Број обртаја600 о/min
Инсталисана снага11,94 МW
Максимални пад338 m
Минимални пад314 m

   

Турбине Ц / Д  

ПроизвођачЧКД
Тип турбинеПелтон
Број обртаја600 о/min
Инсталисана снага14,52 МW
Максимални пад337,96 m
Минимални пад314,10 m

   

Генератори А / Б  

ПроизвођачР.Кончар
Привидна снага16 MVA
Активна снага11,2 МW
Фактор снаге0,8

   

Генератори Ц / Д  

ПроизвођачШкода
Привидна снага15,75 MVA
Активна снага14,13 МW
Фактор снаге0,9

   

Блок трансформатор А  

ПроизвођачР.Кончар
Номинална снага16 MVA
Преносни однос6,3/121 kV

   

Блок трансформатор Б  

ПроизвођачФеранти
Номинална снага17.5 MVA
Преносни однос6,3/115 kV

   

Блок трансформатор Ц / Д  

ПроизвођачШкода
Номинална снага16 MVA
Преносни однос6,3/121 kV

   

Хидролошки подаци  

Укупна запремина акумулације(165+7) 106 m3
Макс. енергетски садржај(198+13) GWh

   

   

ХЕ „Врла 2“

ХЕ „Врла 2“ лоцирана  у кориту реке Врле, а на уливу реке Битврђе, која се као и воде Градског потока и реке Врле уводи у органе ове електране. Систем „Врле 2“ почиње акумулационим басеном запремине 100 хиљада кубика воде реке Врле, који је изграђена одмах испод излазних вода „Врле 1“ и служи за компензацију њених вода и дневно изравнавање Градског потока и Битврђе. Акумулација ХЕ „Врла 2“ формирана је изградњом бране у кориту реке.  Вода из компензационог басена води се до машинске зграде тунелом дужине 3.568 m, протока 18 кубика у секунди. У машинској згради смештене су две вертикалне френсисове турбине. Поред вода из Власинског и Лисинског језера, „двојка" добија годишње из тока Врле, Градске и Битврђе реке око 15,3 милиона кубика и са енергетским потенцијалом по кубику од 0,334 kWh даје у просеку годишње 51 милион kWh. Са А агрегата априла 1954. године почела је производња електричне енергије.

Подаци за ХЕ  

Снага електране24,00 МW
Укупни инсталисани проток18,5 m3
ТипАкумулациона
Датум прве синхронизације9.4.1954. и 25.5.1975.

   

Турбина А  

ПроизвођачJ.M.Voith
Тип турбинеFrancis
Број обртаја500 о/min
Инсталисана снага11,28 МW
Максимални пад153,9 m
Минимални пад136,7 m

Турбина Б  

ПроизвођачЧКД
Тип турбинеFrancis
Број обртаја600 о/min
Инсталисана снага13,65 МW
Максимални пад153,9 m
Минимални пад136,7 m

   

Генератор А  

ПроизвођачР.Кончар
Привидна снага14 MVA
Активна снага10,75 МW
Фактор снаге0,8

   

Генератор Б  

ПроизвођачШкода
Привидна снага15,75 MVA
Активна снага13,3 МW
Фактор снаге0,9

   

Блок трансформатор А  

ПроизвођачМинел - Трансформатори
Номинална снага20 MVA
Преносни однос(6,3/121) kV

   

Блок трансформатор Б  

ПроизвођачМинел - Трансформатори
Номинална снага 20 MVA
Преносни однос(6,3/121) kV

   

Хидролошки подаци  

Укупна запремина акумулације(0,1 x 106) m3  (105)

ХЕ „Врла 3“

Трећа власинска централа лоцирана је у селу Масурици, на десној обали истоимене реке. ХЕ „Врла 3“ је у конструкционом погледу доводних органа - тунела, веома специфична и засигурно је јединствени објекат код нас. ХЕ „Врла 2“ искоришћену воду уводи у јединствени лавиринт подземних, хоризонталних и вертикалних тунела где се формира сопствена акумулација ове електране, укупног капацитета 50 хиљада кубика воде. Од притока са сопственог подручја (Врла, Романовска, Масурица) „Врла 3“ добија годишње у просеку 30 милона кубика и са енергетским потенцијалом Власинског језера на своме паду и коефицијента 0,44 kWh/m3, даје годишњу производњу од 73 мил. kWh. Преко централне команде овде се прати рад све четири електране. У машинској хали инсталирана су два вертикална агрегата с френсисовим турбинама.

Подаци за ХЕ  

Снага електране28.95 МW
Укупни инсталисани проток18,4 m3
ТипАкумулациона
Датум прве синхронизације10.5.1957. и 31.3.1975.

   

Турбина А  

ПроизвођачЛитострој
Тип турбинеFrancis
Број обртаја600 о/min
Инсталисана снага13.3 МW
Максимални пад197.4 m
Минимални пад168.3 m

   

Турбина Б  

ПроизвођачЧКД
Тип турбинеFrancis
Број обртаја600 о/min
Инсталисана снага17.02 МW
Максимални пад192.3 m
Минимални пад168.3 m

   

Генератор А  

ПроизвођачР.Кончар
Привидна снага16 MVA
Активна снага12.8 МW
Фактор снаге0,8

   

Генератор Б  

ПроизвођачШкода
Привидна снага18.6 MVA
Активна снага16.57 МW
Фактор снаге0,9

   

Блок трансформатор А  

ПроизвођачМинел - Трансформатори
Номинална снага20 MVA
Преносни однос(6,3/121) kV

   

Блок трансформатор Б  

ПроизвођачМинел - Трансформатори
Номинална снага 20 MVA
Преносни однос(6,3/121) kV

   

Хидролошки подаци  

Укупна запремина акумулације(0,05 x 106) m3 (5 x 104) 

   

   

ХЕ „Врла 4“

Последња, четврта степеница у власинском систему – „Врла 4“, налази се уз аутопут недалеко од Владичиног Хана. Од укупног пада 884,5 m, за четврту електрану преостао је 171 m. Поред претходно изравнатих, у њу се још доводе преостале воде Масуричке реке и њених мањих притока, укупно годишње око 9,4 милиона кубика воде. Са коефицијентом од 0,34 kWh, „Врла 4“ годишње произведе у просеку 63 милиона kWh. Након последњег искоришћења власинских и свих успутних вода, из „Врле 4“, све оне одводе се лепо уређеним отвореним каналом у Јужну Мораву.

Подаци за ХЕ  

Снага електране24.84 МW
Укупни инсталисани проток18.4 m3/s
ТипАкумулациона
Датум прве синхронизације15.2.1958. и 17.1.1975.

   

Турбина А  

ПроизвођачЛитострој
Тип турбинеFrancis
Број обртаја500 о/min
Инсталисана снага11.84 МW
Максимални пад164.2 m
Минимални пад145.7 m

   

Турбина Б  

ПроизвођачЧКД
Тип турбинеFrancis
Број обртаја600 о/min
Инсталисана снага17.02 МW
Максимални пад192.3 m
Минимални пад168.3 m

   

Генератор А  

ПроизвођачР.Кончар
Привидна снага14 MVA
Активна снага11.2 МW
Фактор снаге0,8

   

Генератор Б  

ПроизвођачШкода
Привидна снага15.75 MVA
Активна снага13.6 МW
Фактор снаге0,9

   

Блок трансформатор А  

ПроизвођачАБС Минел - Трансформатори
Номинална снага20 MVA
Преносни однос(6,3/37,5) kV

   

Блок трансформатор Б  

ПроизвођачМинел - Трансформатори
Номинална снага20 MVA
Преносни однос(6,3/37,5) kV

   

Хидролошки подаци  

Укупна запремина акумулације(0.103 x 106) m3 (1,03 x 105), (103 x 103)

   

   

ПАП „Лисина“

У оквиру II фазе система „Власинских хидроелектрана“ изграђено је ПАП „Лисина" чија је функција препумпавање воде из Лисинског у Власинско језеро. Пуштањем у рад овог постројења производња „Власинских ХЕ“ повећана је на 280 – 300 милиона kVh уз потрошену енергију за пумпање од 65 до 75 милиона kWh. Акумулација „Лисина" формирана је на саставу река „Божица" и „Лисина", Акумулација има укупну запремину од 9,3 милиона m³, од чега је 7,5 милиона m³ корисна запремина. Потенцијална енергија језера износи 14 милиона kWh електричне енергије. Годишње се у просеку препумпа 75 милиона m³ воде, односно утроши се 75 милиона kWh енергије за пребацивање поменуте воде (за 1 m³ воде потроши се 1.003 kWh у оптималним условима).

   

Подаци за ПАП „Лисина“  

Инсталисана снага28,6 МW
Инсталисани проток(2 x 3,75) m3
Датум прве синхронизације8.6.1978.

   

Пумпе 1 / 2  

ПроизвођачVOITH
Тип турбинецентрифугална
Број обртаја1500 о/min
Инсталисана снага13,3 МW
Максимални напор350 m
Минимални напор320 m

   

Мотори 1 / 2  

ПроизвођачBBC
Тип турбине14,3 MVA
Фактор снаге0,95

   

Монофазни блок трансформатори  

ПроизвођачBBC
Номинална снага(3 x 10) MVA
Преносни однос(115 / 6,3) kV

   

Хидролошки подаци  

Укупна запремина акумулације9,3 x 106 m3
Максимални енергетски садржај7,5 x 106 x 1,85 = 13,9 GWh
Top