Хидроенергетски и пловидбени систем „Ђердап 1“

​​Од завршетка изградње 1972. године до данас,  ХЕПС „Ђердап 1“ највећи је хидроенергетски објекат на Дунаву. А заједно са ХЕПС „Ђердап 2“, највећи је произвођач хидроенергије у југоисточној Европи.

ХЕПС „Ђердап 1“ изграђен је заједнички са суседном Румунијом. Састоји се од две електране са по шест хидроагрегата, две преводнице и заједничке преливне бране са 14 преливних поља, од којих свакој страни припада по седам. Укупна дужина грађевине износи 1.278 метара, она је потпуно симетрична и идентична је на обе стране. Симетрала објекта представља државну границу.

У време изградње, снага сваког агрегата била је по 190 MW, са вертикалним Каплановим турбинама. Пречник турбина био је 9,5 метара, а инсталирани проток воде 800 кубних метара у секунди. У време када су монтиране, биле су то највеће турбине те врсте у свету. Ротор сваког генератора тежак је по 640 тона, пречника од готово 15 метара, са 71,5 обртаја у минути.

Пројекте су израдили београдски „Енергопројект“ и букурештански Институт за студије и хидроенергетско пројектовање. Након три године (1959) утврђени су сви аспекти система: технички, економски и правни. Договорено је да се изграде две хидроелектране са пловидбеним системима. Тако ће бити искоришћен енергетски потенцијал Дунава, а пловидбени систем требало је, коначно, да обезбеди сигурну пловидбу бродова.  

Радови на изградњи ХЕПС-а започели су званично 7. септембра 1964. године, истовремено на обе обале Дунава. Да би се обавио овај сложени посао и градитељски подухват светских размера, било је ангажовано и до 8.000 радника, уз употребу најмоћнијих и најмодернијих машина тог времена и џиновске механизације.

Да би се формирало акумулационо језеро, на територији Србије расељено је око 8.500 становника и шест насеља, дислоцирани Трајанова табла и праисторијски локалитет Лепенски вир. За тако велики број радника на градилишту изграђено је ново насеље на Караташу. Кладово, које је до тада било мала варошица, постало је центар свих дешавања на овом делу Дунава.

Преграђивање реке био је посебан грађевински подухват, с обзиром на величину реке и количину воде. Са обе обале убациване су бетонске коцке тешке и до 15 тона, бетонски јежеви од 25 тона, камени и бетонски блокови, габиони (металне конструкције у облику мреже, испуњене каменом). Преграђивање реке завршено је у августу 1969. године. Те године започети су и радови на изградњи 400-киловолтног разводног постројења.

Први киловат-сати

У 1.40, 5. августа 1970. године, потекли су из Ђердапа први киловат-часови електричне енергије. Прикључење на мрежу било је пет месеци пре рока. Већ првог дана за потрошаче је произведено близу милион киловат-часова електричне енергије. Поводом укључивања у мрежу, ђердапским градитељима из целе земље стигао је велики број телеграма и срдачних честитки за овај радни успех

 Обе електране међусобно су повезане тако да, у случају потребе, агрегати електране на српској страни могу испоручивати електричну енергију у мрежу на румунској страни и обратно. Румунска бродска преводница почела је превођење бродова 3. августа 1969, а српска у октобру 1970. године.

 

Top