Јавне набавке

​​

Поштовани корисници,

објаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки​ http://portal.ujn.gov.rs/ .

 Јавне Набавке

ЈН 2000/0104/2022 - Одржавање система аутоматског управљања за потребе ревитализације ХЕ Ђердап 1

Top