Годишњица ХЕ „Ђердап 1“

19.05.2021.

Импресивни резултати 49 година производње енергије

 

Хидроелектрана „Ђердап 1“ навршила је у мају 49 година од пуштања у рад пуном снагом свих шест агрегата. Највећа хидроелектрана у систему „Електропривреде Србије“ агрегатима инсталисане снаге 1.121 MW у просеку годишње произведе 5,5 милиона МWh чисте зелене енергије. У мају се традиционално обележава завршетак градње објекта и за годишњицу су сумирани производни резултати.

– Укупно шест снажних генератора инсталираних у машинској хали за 49 година рада испоручили су потрошачима 278.380.179 МWh – рекао је Радомир Митровић, директор ХЕ „Ђердап 1“. - Колико се овде добро радило илуструје и податак да је план производње премашен у чак 37 година рада електране.

Рад хидроелектрана условљен је дотоком воде и захваљујући стручном управљању из Дунава је увек извлачен максимум. Правилно управљање воденим ресурсом је од суштинске важности за остварене резултате које постиже ХЕ „Ђердап 1“. Годинама уназад систем управљања у електрани усавршен је са већом синергијом између рада, одржавања и хидролошких активности, као и у интеграцији са преносним системом. То је омогућило овом делу ЕПС-а да обезбеди високо место погонске спремности и поузданости производње енергије. - Да би ХЕ „Ђердап 1“ наставио континутет производње зелене енергије максималном ефикасношћу и допринео одрживом развоју енергетске стабилности у Србији, безбедност објекта и акумулације је стратешки циљ свих запослених на овом објекту. Овакви објекти треба да трају сто година и више и сасвим је сигурно да можемо гарантовати потпуно сигурну производњу енергије у будућности и све друге обавезе. У овој години имамо задатак да завршимо адаптацију бродске преводнице, да наставимо ревитализацију последњег агрегата, обавимо планиране ремонте и све остале активности – истакао је Митровић.

Vrh