ХЕ Ђердап 2 36 година производње енергије

13.04.2021.

Висока погонска спремност

 

У протеклих 36 година  10 генератора ХЕ „Ђердап 2“  произвели су 49,502,612 MWh. И ова 2021 година је у знаку одличне производње. До рођендана произведено је 508,648 MWh, што је реализација плана 12,7 процената.

Иза овог резултата стоје дани и сати  ремонта,  редовног и прековременог   рада на одржавању опреме, у скученим деловима агрегата, проточном тракту, црпној станици, галеријама бродске преводнице, преливне бране, и другим местима овог импозантног објекта. Сталним улагањем у опрему и кадрове дошло смо до тога да  је ХЕ „Ђердап 2“ данас произвођач електричне енергије с високим процентом погонске спремности, и поузданости.  Стручњаци са ХЕ „Ђердап 2“, и Огранка  ХЕ „Ђердап“ уз подршку  ЕПС а као енергетског гиганта у региону мора следити модерне токове производње, технологије и начина рада, да би и у будућности одржао, али и стално унапређивао систем како би из ове снажне реке извукао и задњи ват енергије и тим оправдао своју улогу дизајнера будућности хидроенергије. Ово се може обезбедити само наставком улагања у опрему, али и у стручни и мајсторски кадар. Ревитализације је сасвим извесна.  Урађено је идејно решење реконструкције ХЕ „Ђердап 2“. Овим документом   детаљено је обрађен, елабориран и приказан технички и економски аспект будуће ревитализације. У току су консултације са Енергопројектом, Електротехничким институтом и Машинским факултетом, и у  наредном периоду предстоји израда студије оправдности са идејним пројектом. Рок за израду је наредних девет месеци  што значи да ће већ  децембra ове године  године пројекат бити готов, након чега следи уговарање послова са извођачем радова. ХЕ „Ђердап 2„ данас максимално користи повољну хидрологију, и дневно електроенергетском систему Србије дневно испоручује око 5 милиона kWh електричне енергије, и увелико се праве планови за предстојећу стандардну ремонтну сезону  у којоју ће ући блок 5 ( А9 и А10) додатне електране  и ремонт бродска преводница.

Vrh