Производња енергије у ХЕ „Ђердап 2“

27.07.2021.

За 36 година 50 милијарди kWh

 

Хидроелектрана „Ђердап 2“ достигла је 24. јула производњу од 50 милијарди киловат-часова електричне енергије. Ово је резултат 36 година рада електране, тачније од 12. априла 1985. године када је на електроенергетски систем Србије синхронизован агрегат А3 до данас. 

Највише времена проведеног на мрежи забележено је 2010. године чак 80.719,55 часова. Највећа годишња производња остварена је 2016. године када је произведено 1.642.320 MWh. На месечном нивоу за сада рекорд држи јануар 2018. када је 10 генератора произвело 170.210 MWh. Дневни рекорд забележен је 21. априла 2014. године са производњом 6.140 MWh. Оно што издваја ову електрану јесте да су агрегати на завидном нивоу погонске спремности и поузданости. 

Друга половина године када су дотоци Дунава мањи од просека користи се за неопходне ремонте постројења, у којима се по устаљеној процедури ради на прегледу и отклањању евентуалних кварова како би се одржала висока погонска спремности.

Vrh