Нова зелена снага ЕПС

07.12.2023.
 

Нова зелена снага ЕПС

Хидроелектрана „Ђердап 1”, гигантска брана која преграђује Дунав и у просеку производи 5,5 милијарди kWh годишње, један је од највећих хидротехничких подухвата нашег времена. Колосална грађевина, која снагу Дунава трансформише у зелену енергију, захваљујући стручности и ангажовању запослених у потпуности је испунила основну функцију производње енергије. Радни век агрегата уграђених у ХЕ „Ђердап 1” је 200 хиљада радних сати. Резултати које су машине оствариле говоре да је ова бројка далеко премашена, па је било неопходно да се ревитализује.
Стручни тимови ЕПС, ХЕ „Ђердап”, стручњаци домаћих научних институција и руске фабрике „Силовие машине”, знањем и радом успешно су одговорили изазову. У ревитализоване агрегате уграђена је најмодернија опрема домаћих и светских произвођача.  
Агрегат A3 је последња машина која је ушла у ревитализацију и њему је припао рекорд свих рекорда. По завршетку обнове, наша највећа ХЕ има већу снагу и поузданост и дужи радни век за наредних 30 до 40 година. Номинална активна снага агрегата сада је 190 MW, а пре је била 171 MW, што значи да се ревитализацијом добила једна нова електрана.
Највећа снага и највреднији ресурс електране су њени запослени. ХЕ „Ђердап 1“, као саставни део „Електропривреде Србије“, посебну пажњу поклања планском и организованом унапређењу стручних знања и вештина.
Технички подаци електране после ревитализације:
- Номинална привидна снага електране 6 X 211,11 MVA = 1266.66 MVA
- Номинална активна снага: 6 X 190 MW =1140 MW
- Номинални напон статора: 15,75 kV  
- Номинална струја статора: 7739 A  
- Блок трансформатор 420/15,75/15,75 kV
- Побудна струја при номиналној снази, напону и фактору снаге: 1880 A


Кратка историја изградње ХЕ „Ђердап 1“

После опсежних истражних радова, израде пројектне документације, 7. септембра 1964. године почела је градња ХЕПС „Ђердап 1”. Под заштитом загата прве фазе изведени су радови на ископу, бетонирању на бродској преводници, електрани и три поља преливне бране. За преграђивање Дунава било је неопходно направити привремене саобраћајнице, бетонске блокове од 2,5 тона, 5 тона и 12 тона, габионе тежине од 3 и 6 тона, као и допремити 85.000 кубика камена. Дунав је преграђен 13. августа 1969. године. Стекли су се услови да се формира загат друге фазе у коме су изведени радови на осталих 11 поља преливне бране. За време преграђивања, воде Дунава скренуте су кроз три поља преливне бране, темељне испусте обе електране, пети и шести турбински отвор српске електране, а пловидба Дунавом привремено је заустављена.  
За монтажу хидроагрегата постојала су два платоа. Један на обали, где је састављен турбински поклопац, горњи крст генератора и привремено ускладиштени ротор генератора и радно коло. На платоу у машинској хали уграђени су пакет-завртњи за пакетирање ротора генератора и радна плоча за монтажу радног кола турбине. Статори генератора уграђивани су на лицу места. Први агрегати пуштени су у рад 6. августа 1970. године, истовремено на српској и румунској електрани


Vrh