Посвећеност развоју пројекта на Дрини

30.06.2022.
Одржана седница Скупштине друштва „ХЕС Горња Дрина”

Заједнички пројекат „Електропривреде Србије“ и „Електропривреде Републике Српске“, изградња хидроенергетског система „Горња Дрина“ од велике је важности због регионалне сарадње и веома сложене енергетске ситуације у свету. Развој овог пројекта била је главна тема треће редовне седнице Скупштине друштва „ХЕС Горња Дрина”, којом је председавао Мирослав Томашевић, в. д. директора „Електропривреде Србије“. Седници су присуствовали Петар Ђокић, министар енергетике и рударства Републике Српске, Милан Баштинац, помоћник министра енергетике и рударства Републике Српске и председник Управног одбора друштва, као и Горан Нинковић испред ЕПРС-а и Љиљана Милицановић испред ЕПС-а.

Друштво „ХЕС Горња Дрина” основано је као заједничка пројектна компанија ЈП ЕПС са власничким уделом од 51 одсто и ЕПРС-а са власничким уделом од 49 одсто ради изградње хидроелектрана „Бук Бијела“, „Фоча“ и „Паунци“ на горњем току реке Дрине у Републици Српској.

Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић нагласио је да пројекат има сву неопходну подршку релевантних институција у Републици Српској, а посебно је указао на потребу за изградњом ових значајних енергетских капацитета.

- ЕПС је посвећен овом пројекту и то је један од наших најважнијих стратешких пројеката, а озбиљан приступ нашег стратешког партнера је веома значајан - рекао је Мирослав Томашевић, в. д. директора ЕПС.

На трећој седници Скупштине друштва „ХЕС Горња Дрина” договорене су смернице за превазилажење свих препрека које овај комплексан пројекат има на путу развоја и констатовано је да је у досадашњој реализацији уложен велики напор свих учесника. Током развоја пројекта превазиђене су многе препреке и постигнути значајни резултати, а то даје мотивацију за даљу реализацију припремних и главних радова изградње три хидроелектране и искоришћења значајног хидроенергетског потенцијала горњег тока реке Дрине.

Врх