Домаћи стручњаци и балансирана производња предности ЕПС АД

09.05.2023.
Са треће седнице Научног савета

Научни савет ЕПС АД препоручио је да се из добро балансиране производње ЕПС не издвајају обновљиви извори енергије и да се омогући домаћим стручњацима да наставе да воде компанију.

- Једна од главних компаративних предности ЕПС-а је нарочито добро избалансирана производња из термоелектрана на угаљ и гас и производња обновљиве енергије из хидроелектрана. Свако раздвајање наведених делова ЕПС-а обезвредило би оба - став је Научног савета усвојен на 3. седници одржаној 8. маја на Грађевинском факултету у Београду.

Научни савет истиче да је према информацијама којима располаже, ЕПС у рукама домаћих стручњака, садашњих чланова Извршног одбора, у врло кратком року од увозника постао извозник електричне енергије, са значајним уделом „зелене“ енергије из хидроелектрана.

- Ради се о изврсним резултатима који потврђују да се „Електропривредом Србије“ може управљати у складу са интересима грађана – сагласили су се чланови саветодавног тела.

На седници су размотрене и могућности за примену нових технологија у ЕПС-у, предложена организација научног и стручног рада на проучавању расположивих технологија и на утврђивању решења која су примерена ЕПС, као и изради одговарајућих докумената.

Представљени су и закључци са скупова у Српској академији наука и уметности на тему нуклеарне енергије и коришћења биомасе, као и могућности коришћења биомасе у ЕПС-у.

Научни савета ЕПС формиран је са циљем унапређења технолошког и информатичког развоја производних и других капацитета ЕПС, спровођења мера заштите животне средине, енергетске ефикасности и стварања неопходних услова за одрживи развој електроенергетског система и реализацију Стратегије развоја енергетике Србије.

Врх