Улагања за јачи систем

05.10.2022.
Стручњаци ЕПС-а на 17. сајму енергетике

Током првог дана 17. сајма енергетике „Електропривреда Србије“ представила је Зелени пут ЕПС-а, стратешки документ који подразумева заокрет ка обновљивим изворима и декарбонизацији, пројекат изградње реверзибилне хидроелектране „Бистрица“, као и неколико најзначајнијих инвестиционих пројеката.

Најзначајнији еколошки пројекат ЕПС-а, одсумпоравање димних гасова (ОДГ) на четири блока Термоелектране „Никола Тесла А“ представила је Љиљана Велимировић, главни руководилац пројеката из Сектора за кључне инвестиционе пројекте.

- Циљ пројекта је да се на блоковима ТЕНТ А3-А6 смањи емисија сумпор-диоксида испод 200 милиграма по кубном метру, а емисија прашкастих материја на мање од 20 милиграма по кубном метру - рекла је Велимировић.

За поступак ОДГ одабрана је технологија влажног кречњака, који је најјефтинији апсорбент, а гипс, као нуспроизвод, има значајну примену у грађевинарству. До сада је комплетирано око 95 одсто радова на пројектовању и испоруци опреме и завршено је 88 одсто извођачких радова.

Пилот-пројекат успостављања засада брзорастућих дрвенастих врста за енергетске потребе у РБ „Колубара“ представили су Јелена Урошевић, физикохемичарка и Драган Арсенијевић, руководилац Сектора за заштиту и унапређење животне средине.

- Мешање биомасе из врба које нису контаминиране тешким металима са лигнитом у размери пет према 95 одсто подиже топлотну вредност лигнита за око 500 килоџула по килограму - рекла је Јелена Урошевић.

Драган Арсенијевић је објаснио да је у оквиру пилот пројекта у априлу 2021. године на површини од три хектара посађено око 42.000 резница врба, а план је да се определи још 30 хектара земљишта за садњу врба.

О актуелној теми увођења концепта купца-произвођача у Србији говориле су Јадранка Ристић, директор Дирекције за јавно снабдевање и Ивана Ђорђевић, директор Сектора за управљање купцима-произвођачима из „ЕПС Снабдевања“. Истакнуто је да је најбољи показатељ великог интересовања и грађана и привреде податак да је од марта, када је склопљен први уговор са компанијом Грунер, број закључених уговора повећан на 446, од тога 404 на гарантованом снабдевању и 42 комерцијална уговора, док је тренутно на мрежи 310 прикључених купаца-произвођача који већ у овом тренутку производе енергију за своје потребе. Бројни примери соларних панела који су пуштени у рад показују да се концепт купца-произвођача у Србији развија у добром смеру. Успеху доприноси и то што се ЕПС од самог почетка предано бави темом купца-произвођача.

Љубодраг Јосиповић, шеф Службе за развој и стратегију Сектора за ИКТ у ЕПС-у, је објаснио да информационо-комуникациони систем ПРОТИС, представља значајну подршку производњи електричне енергије и одржавању опреме, а на истим информационо-технолошким принципима развија се софтверско решење РУДИС које ће се примењивати у производњи угља. Задатак оба софтверска решења је да унапређују пословне процесе и да допринесу доношењу брзих и квалитетних пословних одлука.

Представљајући достигнути развој и значај софтверских решења у трговини електричном енергијом Јасна Марковић Петровић, руководилац интегративних пројеката у служби за развој и стратегију Сектора за ИКТ, указала је да је у ЕПС завршена имплементација више, међусобно повезаних, информационих система којима је омогућено да се послови трговине електричном енергијом одвијају у реалном времену са максималним резултатима. Она је нагласила да је имплементација информационих система за подршку трговини електричном енергијом била могућа захваљујући континуалном улагању у ИКТ инфраструктуру.

Врх