Јунски план премашен за 88 одсто

04.07.2023.
Добра производња у ХЕ „Електроморава“

Хидроелектране „Међувршје“ и „Овчар Бања“, у оквиру производне целине „Електроморава“ из Чачка произвеле су у јуну 11,3 милиона киловат-часова електричне енергије, што је за 88 одсто више од плана. Овај резултат постигнут је захваљујући повољној хидролошкој ситуацији, техничкој спремности агрегата и великом ангажовању запослених.

Две хидроелектране „Електромораве“ које су део огранка „Дринско-Лимске ХЕ“, у јуну су два пута обориле и рекорде у дневној производњи електричне енергије. ХЕ „Овчар Бања“ и „Међувршје“ 24. јуна произвеле су 412.374 киловат-часа. То је нови апсолутни дневни рекорд у 69 година дугој историји.

Претходни највиши дневни резултат од 411.913 киловат-часова, постигнут је само два дана раније, 22. јуна. На тај начин премашен је претходни рекорд од 408.953 киловат-часа, од 3. фебруара 2021. године. Укупна производња ХЕ „Електроморава“ у првих шест месеци 2023. године је 57,5 милиона киловат-часова и за само пола године испуњено је 95,9 одсто годишњег плана.

Због обилних падавина током јуна у западној Србији у кратком временском периоду, дотоци Западне Мораве били су изузетно високи, односно највиши од 2016. године. Толике количине воде захтевале су правовремено и адекватно управљање високим протоцима на уставама брана ХЕ „Електроморава“ и стално праћење водостаја на притокама. Циљ је била заштита од поплава, посебно узводно од ХЕ „Овчар Бања“, низводно од ХЕ „Међувршје“ и у насељу Овчар Бања. Стручњаци ХЕ „Електроморава“ сарађивали су са штабом за ванредне ситуације града Чачка и извештавали о котама воде и предузетим активностима на бранама хидроелектрана.

Врх