Нови рекорд ХЕ „Зворник“

17.12.2022.
Модернизација капацитета ЕПС даје резултате

Хидроелектрана „Зворник“, једна од најстаријих ХЕ у систему „Електропривреде Србије“, 16. децембра остварила је апсолутни рекорд у дневној производњи електричне енергије. У ХЕ „Зворник“ 16. децембра 2022. произведено је 2.914 MWh електричне енергије. Ово је најбољи дневни резултат у 67 година дугој историји ове дринске хидроелектране.

Нови дневни рекорд је успех рада потпуно ревитализованих агрегата на којима је током четворогодишње свеобухватне ревитализације, од 2016. до 2020. године, комплетно замењена главна електро-машинска опрема. Уграђене су потпуно нове трубине, генератори, блок-трансформатори, разводна постројења 110 kV, систем управљања и заштита, као и остали помоћни системи.

Снага ХЕ „Зворник“ ревитализацијом је повећана за додатних 30 мегавата и сада износи укупно 126 мегавата. Ревитализација је допринела и мањим трошковима одржавања, значајно је унапређен еколошки аспект уз додатно очување животне средине, а животни век ове хидроелектране продужен је за нових 40 година.

Упркос веома неповољној хидролошкој ситуацији у 2022. години, која је утицала на мању производњу ХЕ у систему ЕПС, а за ХЕ „Зворник” је била једна од најнеповољнијих током целе историје, план производње ове ХЕ у 2022. години биће испуњен.

Врх