Још један дневни рекорд ХЕ „Зворник“

26.12.2022.
Потврда успешно урађене ревитализације једне од најстаријих ХЕ у ЕПС-у

Хидроелектрана „Зворник“, једна од најстаријих ХЕ у систему „Електропривреде Србије“, 23. децембра остварила је нови апсолутни рекорд у дневној производњи електричне енергије. Тог дана у ХЕ „Зворник“ произведено је 2.918 MWh електричне енергије. Ово је најбољи дневни резултат у 67 година дугој историји ове дринске хидроелектране, а истовремено ХЕ „Зворник” је испунила и задати годишњи план производње од 432.000 MWh електричне енергије.

Хидроелектрана „Зворник“ потпуно је ревитализована у периоду од 2016. до 2020. године и низ остварених рекорда од завршетка ревитализације потврда су да је посао урађен квалитетно и успешно. На агрегатима је комплетно замењена главна електро-машинска опрема. Уграђене су потпуно нове трубине, генератори, блок-трансформатори, разводна постројења 110 kV, систем управљања и заштита, као и остали помоћни системи.

Снага ХЕ „Зворник“ ревитализацијом је повећана за додатних 30 мегавата и сада износи укупно 126 мегавата. Ревитализација је допринела и мањим трошковима одржавања, значајно је унапређен еколошки аспект уз додатно очување животне средине, а животни век ове хидроелектране продужен је за нових 40 година.

Врх