Већи попусти за домаћинства која штеде струју

28.09.2023.
Од 1. октобра до 31. марта 2024. године нове мере за рационалну потрошњу

Влада Србије усвојила је препоруку да „Електропривреда Србије“ домаћинствима која смање потрошњу електричне енергије одобри од 20 до 40 одсто попуста на месечни рачун у периоду од 1. октобра 2023. до 31. марта 2024. године. Овим пакетом мера биће додатно стимулисана рационална потрошња електричне енергије, а износи попуста увећани су у односу на прошлу годину.

Домаћинства која смање потрошњу електричне енергије за пет до 15 одсто у односу на исти месец у претходне две године у ком је остварена већа потрошња, добиће попуст од 20 одсто. За уштеду електричне енергије од 15 до 20 одсто умањење ће износити 25 одсто, а за уштеду од 20 до 25 одсто обрачунаваће се 30 одсто попуста. За домаћинства која смање потрошњу електричне енергије за 25 до 30 одсто обрачунаће се попуст од 35 одсто, док ће највећи попуст од 40 одсто добити домаћинства којa смање потрошњу за више од 30 одсто у односу на исти месец у претходне две године.

На основу препоруке Владе, ЕПС ће домаћинствима обрачунати и попуст од пет одсто уколико учешће ниже тарифе у месечном обрачуну увећају за најмање пет одсто у односу на исти месец 2022. године.

Попуст се обрачунава на задужење за електричну енергију умањено за ставке обрачунска снага и трошак гарантованог снабдевача.

Врх