ЕПС највећи и најпрофитабилнији

19.11.2021.
Извештај Агенције за привредне регистре

Најпрофитабилнија и највећа економска целина у 2020. години у Србији била је „Електропривреда Србије“, показао је годишњи извештај Агенције за привредне регистре о пословању економских целина у привреди. 

ЕПС група водећа је у Србији према вредности основних финансијских перформанси, при чему је остварила 7,2 одсто пословних прихода економских целина и 6,3 одсто нето добитка, док је учешће у пословној имовини и капиталу 17,3 одсто, односно 22,5 одсто.

У 2020. години ЕПС група имала је нето добит од 11,7 милијарди динара, што је највећи профит у Србији. Висока профитабилност је постигнута захваљујући бољим резултатима у свим сегментима пословања, а највише услед значајног износа добити из пословних односа. 

Пословни приходи на нивоу целине „Електропривреде Србије“, који су највећим делом остварени продајом електричне енергије, износили су 246,85 милијарди динара и повећани су за 1,3 одсто у поређењу са 2019. годином.

 

Врх