Историјска добит у 2023.

19.03.2024.
Одржана Седница Скупштине ЕПС АДСкупштина Акционарског друштва „Електропривреда Србије" усвојила је на данашњој седници Извештај о реализацији Консолидованог Трогодишњег плана пословања за период 01.01-31.12.2023. године, према којем је добит компаније износила 114 милијарди динара. 

На седници Скупштине којој су, осим чланова Извршног одбора, присуствовали и чланови Надзорног одбора ЕПС АД, констатовано је да је остварена добит историјска, да су током прошле године стабилизовани финансије и производња електричне енергије, уз значајно попуњене депоније угља и акумулације.  Истакнуто је и да се још увек ради на плану трансформације који ће обухватити оперативне и финансијске промене на свим нивоима, као и да ће приоритети у наредном периоду бити интензивнији рад на откривкама угља како би се створили услови за повећање производње угља, као и боље планирање и реализација инвестиција.

Врх