Наставак ажурирања базе података купаца

12.06.2024.
ЕПС ПОСЛАО ОБАВЕШТЕЊА НА 30 ХИЉАДА АДРЕСА

„Електропривреда Србије“ АД наставља са ажурирањем базе података у складу за Законом о енергетици. На укупно 30 хиљада адреса купаца из Београда, Краљева, Крагујевца и Ниша послата су обавештења о потреби закључења уговора о потпуном снабдевању електричном енергијом и уговори. Потребно је да купци попуне оба примерка уговора, потпишу и у најкраћем року, а најкасније до 01.07.2024.године, исте доставе ЕПС-у, мејлом, лично на шалтерима или поштом (поштарина је плаћена). Уколико се подаци о кориснику електричне енергије разликују од података који су достављени у предлогу уговора, односно уколико је дошло до промене власништва над објектом, корисник треба да достави документацију о промени. Напомињемо, обавештења и уговори не значе никакве додатне трошкове или било какве друге измене у снабдевању, нити утичу на цену електричне енергије. Циљ је искључиво ажурирање базе података купаца у складу са Законом о енергетици.
Врх