За успешан пут до тржишта

15.03.2024.
Са међународне конференције о пепелу и шљаци


Укупна количина гипса која се произведе током рада постојећег постројења за одсумпоравање у термоелектрани „Костолац Б“ успешно се пласира на тржиште, а реч је о количини од око 150.000 тона годишње, рекла је Милена Ђаконовић, директор Сектора за заштиту животне средине и енергетску ефикасност у „Електропривреди Србије“ на другој међународној конференцији „Пепео, шљака, гипс – сировине за циркуларну зелену економију“, која је одржана на Машинском факултету.

- У циљу поспешивања продаје, регистровали смо гипс у складу са REACH уредбом Европске Уније. На тај начин се олакшава извоз гипса на тржишту ЕУ, чиме он практично постаје хемикалија. Поред тога, започели смо активности на регистрацији пепела у оквиру REACH-а и очекујемо да ће тај процес бити окончан у наредних неколико месеци – рекла је Ђаконовић на конференцији коју је организовала Енергија Балкана.

Она је додала да ће се производња гипса повећати након пуштања у рад постројења за одсумпоравање на ТЕНТ А3-А6 и ТЕНТ Б, као и након пуштања у рад блока Б3 у ТЕ „Костолац Б“.

- Пепео и гипс се користе у развијеним државама у свету, домаће цементаре већ годинама користе електрофилтерски пепео, међутим, у питању су мале количине - рекао је Дејан Поповић, председник Савета Агенције за енергетику Србије, на отварању конференције.

Он се заложио за одржавање већег броја стручних скупова и израду озбиљне студије која би допринела повећању употребе ових секундарних сировина.

- Пепео може да се користи у грађевинарству и за производњу бетона, али постоје и мање познате примене, као што су синтеза зеолита, синтеза геополимера али и у екстракцији ретких земаља, које ће бити од круцијалног значаја у будућности, јер се користе у пуњивим батеријама, меморијама рачунара, лед сијалицама и соларним панелима - рекла је Марија Шљивић Ивановић, научни саветник, руководилац лабораторије за заштиту од зрачења и заштиту животне средине у Институту за нуклеарне науке Винча.

На конференцији су учествовали и Бојан Ђордан, извршни директор за производњу у „Електропривреди Црне Горе“ и Раде Бучевац, директор компаније „Моравацем“. Привредници заинтересовани за куповину пепела, шљаке и гипса представили су своје потребе за овим секундарним сировинама.

Врх