Нова структура ИО у складу са Планом трансформације

01.07.2024.
Одлука НО ЕПС АД

Надзорни одбор "Електропривреде Србије" АД  је донео одлуку о оснивању нове структуре Извршног одбора компаније, у складу са усвојеним Планом трансформације.
Нова структура подразумева увођење три нове целине у Извршни одбор: Инвестиције и развој, ИТ и дигитализацију и Људске ресурсе. Управљање енергетским портфељем заузеће значајно место у новом систему и биће у надлежности помоћника генералног директора Давида Жарковића, док ће корпоративни послови бити реорганизовани.

Истовремено, Надзорни одбор именовао је Александра Јаковљевића за извршног директора за инвестиције и развој. С обзиром да су организациони предуслови испуњени, он на дужност ступа данас, 1. јула 2024. године. Као машински инжењер са дугогодишњим искуством у ЕПС, Јаковљевић је до сада обављао функцију директора Сектора за стратегију, пословно планирање и регулаторне односе.

Организационе и процедуралне претпоставке за оснивање друге две структурне целине у оквиру Извршног одбора биће окончане до 15. августа. Тада ће дужност извршног директора за ИТ и дигитализацију привремено преузети Миодраг Богдановић, садашњи директор Сектора за ИКТ, док је од 15. септембра, на ту функцију, одлуком Надзорног одбора, именован Зоран Теофиловић, магистар рачунарства са широким управљачким искуством у области ИТ и унапређења пословних процеса.

Такође, од 15. августа до именовања новог извршног директора за људске ресурсе, ту дужност обављаће Христина Радовановић,  актуелна директорка Сектора за управљање људским ресурсима. 

Скупштина "Електропривреде Србије" усвојила је План трансформације којим су дефинисане промене организационе структуре и унапређење оперативних и финансијских процеса. Уз подршку и активно учешће запослених, који су највећа снага ЕПС, биће испуњен циљ Плана трансформације – успешан и профитабилан ЕПС.

Врх