УСВОЈЕН ПЛАН ТРАНСФОРМАЦИЈЕ ЕПС

13.06.2024.
УСВОЈЕН ПЛАН ТРАНСФОРМАЦИЈЕ ЕПС

Скупштина "Електропривреде Србије" АД усвојила је План трансформације компаније којим су дефинисане промене организационе структуре и унапређење оперативних и финансијских процеса, без смањена буџета зарада. Усвајањем Плана трансформације највеће енергетске компаније, Србија је испунила важан структурни репер у оквиру аранжмана са Међународним монетарним фондом. Промене у организационој структури усмерене су, између осталог, на унапређење дигитализације пословних процеса и услуга уз повећање безбедности система и података, ефикасније управљање инвестицијама и људским ресурсима. Структурне промене биће спроведене дуж целог система уз прецизно дефинисане процедуре и одговорност. Циљ планираних реформи је да „Електропривреда Србије“ постане тржишно оријентисана, профитабилна компанија усмерена на повећање задовољства купаца и остваривање циљева Зелене агенде. Реализацијом Плана трансформације, ЕПС ће до 2030. године унапредити оперативне перформансе како би у наредним годинама могао да парира најразвијенијим компанијама попут оних у Европској унији. До тада, предвиђена је реализација значајног инвестиционог циклуса уз смањење трошкова. У току је формирање Канцеларије за трансформацију, коју ће чинити запослени ЕПС и спољни експерти који су препознати као лидери у свом домену, а која ће имати задатак да имплементира План трансформације.
Врх