Подршка за већу енергетску ефикасност

26.04.2024.
Потписан Меморандум ЕПС и пројекта USAID „Боља енергијаАкционарско друштво „Електропривреда Србије“ и пројекат Америчке агенције за међународни развој (USAID) "Боља енергија" потписали су Меморандум о разумевању о сарадњи на пољу унапређења енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије.

Кључна тачка меморандума је израда Студије изводљивости за дефинисање потенцијала за функционисање „EPS ESCO“ којим би се потрошачима пружиле нове услуге у домену енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије, као и да се идентификује оптималан обим услуга и оптималан сценарио тржишног наступа.

- Овај концепт потрошаче ставља у фокус нашег пословања и то је пут којим ЕПС намерава да иде. Наш приоритет је да развијамо пројекте за унапређење енергетске ефикасности и повећање коришћења обновљивих извора енергије. То ће допринети развоју потенцијала ЕПС-а, а утицаће и на бољу енергетску одрживост наших потрошача, веће коришћење ОИЕ и бољу заштиту животне средине - рекао је Душан Живковић, в. д. генералног директора ЕПС АД.

- Пројекат „Боља енергија“ прихватио је иницијативу ЕПС-а да пружи подршку у изради детаљне анализе везане за оснивање и функционисање ESCO. Уверени смо да је ова идеја један од ефикаснијих начина да се у кратком периоду значајно унапреди енергетска ефикасност и повећа удео обновљивих извора енергије, што су циљеви од изузетног значаја за Републику Србију. Уколико анализа потврди оправданост ове иницијативе, те ако EPS ESCO буде основан и почне са радом, то ће отворити значајно тржиште за унапређење енергетске ефикасности у домаћинствима. Осим тога, очекује се и масовнији улазак купаца-произвођача на енергетско тржиште, реконструкција старих стамбених зграда, замена система грејања, уградња топлотних пумпи, компензација реактивне енергије у будућности и многе друге корисне активности како за ЕПС, тако и за друштво у целини – рекла је Лена Братић, директорка пројекта „Боља енергија“.

Као резултат Студије изводљивости, оснивање EPS ESCO требало би да буде унето у трогодишњи пословни план „Електропривреде Србије“, који ће бити усвојен до краја 2024. године. То би омогућило даљу сарадњу на реализацији пилот ESCO пројекта којим би се током 2025. године тестирао и доказао предложени концепт.

ESCO компаније или предузећа за енергетске услуге представљају кључне актере у области енергетске ефикасности пружајући свеобухватне услуге имплементације пројеката који доприносе смањењу потрошње енергије. Ове компаније нуде своје услуге по принципу "кључ у руке", што значи да преузимају све кораке од пројектовања до реализације пројеката. Оно што ESCO чини посебним је то што гарантује остварење уштеда енергије и чини процес имплементације пројеката енергетске ефикасности финансијски одрживијим и приступачнијим за грађане.

 

Врх