Штедела скоро половина домаћинстава

24.01.2024.
Попусти за рационалну потрошњу електричне енергије

Готово свако друго домаћинство у Србији уштедело је електричну енергију у новембру 2023. и на тај начин остварило попуст на рачун. Око 1,63 милиона домаћинстава уштедело је најмање пет одсто електричне енергије у односу на исти месец у претходне две године. Овим купцима „Електропривреда Србије“ је, на препоруку Владе Републике Србије, обрачунала од 20 до 40 одсто попуста на утрошену електричну енергију.

Од 3,34 милиона домаћинстава активних купаца у новембру 2021/2022. и 2023. године и који су могли да смање потрошњу, 48,8 одсто је остварило право на умањење новембарског рачуна. Од укупног броја домаћинстава чак 20,1 одсто остварило је право на највећи попуст од 40 одсто јер су смањила потрошњу за више од 30 процената. Попуст од 35 одсто, уз уштеде електричне енергије од 25 до 30 одсто, остварило је 4,2 одсто домаћинстава. Уштеде од 20 до 25 одсто у новембру у поређењу са новембром у претходне две године остварило је 5,2 одсто купаца. Њима је одобрен попуст од 30 одсто. Шест одсто домаћинстава је смањило потрошњу за 15 до 20 одсто и остварило попуст од 25 одсто, док је 13,3 одсто потрошило за пет до 15 одсто мање електричне енергије и тиме остварило попуст од 20 одсто.

Додатни попуст од пет одсто за купце који су учешће ниже тарифе у месечном обрачуну увећали за најмање пет одсто у односу у на исти месец 2022. године остварило је 420.315 купаца, што је 13 одсто од укупног броја мерних места.

Најзначајније смањење потрошње електричне енергије забележено је у Београду, Новом Саду, Шапцу, Ваљеву, Лозници, Нишу, Смедереву и Крагујевцу.

Врх