​​

ХЕ ЂЕРДАП У БРОЈКАМА

1.578 МW

укупне снаге

7.298.000 MWh

просечне годишње производње

370 km

заштитних насипа

3.000-12.000

преведених пловила годишње