​​

ДЛХЕ У БРОЈКАМА

1.387 MW

укупна инсталисана снага

3.295 GWh

просечна годишња производња

1.867,4 m3/s

инсталисани проток свих електрана

451,8 GWh

енергетски садржај свих акумулација

Вести

Модернизације за бољи и успешнији ЕПС

Представљени најважнији пројекти на Сајму енергетике ...Сазнајте више

ЕПС ПРОДУЖИО РОК ДОСПЕЋА РАЧУНА ЗА ОКТОБАР

Домаћинствима омогућено додатно време за измирење обавеза...Сазнајте више

Е-сервис ЕПС за брже услуге

Нови портал „Увид у рачун“ представљен на „Smart eGovernment 2023“...Сазнајте више