​​

ДЛХЕ У БРОЈКАМА

1.387 MW

укупна инсталисана снага

3.295 GWh

просечна годишња производња

1.867,4 m3/s

инсталисани проток свих електрана

451,8 GWh

енергетски садржај свих акумулација