Zaštita životne sredine, energetska efikasnost i OIE

​​

​​​Zaštita životne sredineZaštita životne sredine je jedan od prioriteta poslovanja „Elektroprivrede Srbije“ i sastavni deo strategije upravljanja kompanijom. Ekološki održivo poslovanje, usklađeno sa normativim​a Evropske unije, EPS sprovodi nizom aktivnosti u očuvanju životne sredine, uz istovremeno podizanje produktivnosti ​proizvodnje i efikasnosti proizvodnih kapaciteta. 

Cilj je uskladiti rad proizvodnih i distributivnih delova kompanije sa standardima Evropske unije. Najznačajniji projekti iz oblasti zaštite životne sredine:
               
  • Rekonstrukcija elektrofiltera;
  • Izgradnja sistema za transport i odlaganje pepela i šljake;
  • Izgradnja postrojenja za odsumporavanje i denitrifikaciju;
  • Upravljanje kvalitetom uglja;
  • Modernizacija deponija;
  • Očuvanje vodenog ekosistema akumulacija i ekosistema priobalja;
  • Uklanjanje PCB ulja iz energetskih objekata;
  • Upravljanje otpadom. 


Izveštaji o zaštiti životne sredine


Obavestenje o Resenja o obimu i sadrzaju SPU TENT A1 i A2


Rezime nacrta Akcionog plana ZŽS JP EPS 2016-2025.
Top